HP LaserJet Enterprise M605 series - Prvi korak: Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP

background image

Prvi korak: Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP

Neki problemi s kvalitetom ispisa prouzročeni su kvalitetom papira koja ne odgovara HP-specifikacijama.

Uvijek koristite vrstu papira i težinu koju ovaj uređaj podržava.

Papir mora biti dobre kvalitete bez rezova, ureza, razderotina, mrlja, komadića vlakana, prašine,

nabora, proreza te savijenih ili prelomljenih rubova.

Koristite papir na kojem se nije ispisivalo.

Koristite papir koji ne sadrži metale, kao što su šljokice.

Koristite papir za laserske pisače. Nemojte koristiti papir koji je isključivo namijenjen inkjet pisačima.

Ne koristite pregrubi papir. Upotreba glatkijeg papira u pravilu daje bolju kvalitetu ispisa.