HP LaserJet Enterprise M605 series - Pogled na upravljačku ploču (upravljačka ploča s 4 retka, samo za modele n i dn)

background image

Pogled na upravljačku ploču (upravljačka ploča s 4 retka, samo za modele n i dn)

Pomoću upravljačke ploče saznajte informacije o uređaju i stanju zadatka te konfigurirajte uređaj.

1

2

7

8

9

10

11

3

4

5

6

1

Zaslon upravljačke ploče Prikazuje informacije o stanju, izbornike, pomoć i poruke o pogreškama.

2

Brojčana tipkovnica

Unos brojčanih vrijednosti

4

Poglavlje 1 Pregled proizvoda

HRWW

background image

3

Gumb za brisanje

Vraća vrijednosti na početne i zatvara zaslon za pomoć

4

Gumb za mapu

Omogućuje brz pristup izborniku

Vrati zadatak

5

Gumb Početna stranica

Otvara i zatvara izbornike

6

Gumb Natrag

Kreće se natrag za jednu razinu na stablu izbornika ili za jedan brojčani unos

7

Strelica dolje

Kreće se do sljedeće stavke na popisu ili smanjuje vrijednosti brojčanih stavki

8

Gumb Stop

Poništava trenutačni zadatak ispisa i izbacuje stranice iz uređaja

9

Gumb

OK

Sprema vrijednost koja je odabrana za stavku

Provodi radnju koja je pridružena stavki označenoj na prikazu kontrolne ploče

Briše stanje pogreške kada se ono može izbrisati

10

Gumb Pomoć

Daje informacije o poruci na zaslonu upravljačke ploče

11

Strelica gore

Kreće se do prethodne stavke na popisu ili povećava vrijednosti brojčanih stavki