HP LaserJet Enterprise M605 series - Uvod

background image

Uvod

Kad se spajalice potroše, zadaci se i dalje ispisuju u dodatak za slaganje/spajanje, ali bez spajanja.

Spremnike sa spajalicama možete kupiti u HP trgovini rezervnih dijelova na web-stranici

www.hp.com/buy/

parts

.

Tablica 3-1

Informacije o spremnicima sa spajalicama

Stavka

Opis

Broj dijela

Spremnik s 1.000 spajalica

Nudi tri spremnika sa spajalicama

Q3216A