HP LaserJet Enterprise M605 series - Uvod

background image

Uvod

Slijede informacije o umetanju papira u ladicu 2 i dodatne ladice za 500 listova (broj dijela F2G68A). Kapacitet

ove ladice iznosi do 500 listova papira od 75 g/m

2

.

NAPOMENA:

Postupak umetanja papira u ladice kapaciteta 500 listova jednak je kao za ladicu 2. Ovdje je

prikazana samo ladica 2.

1.

Otvorite ladicu.

NAPOMENA:

Ne otvarajte ladicu dok se koristi.

2.

Prije umetanja papira prilagodite vodilice za širinu papira tako

da pritisnete zasune za prilagođavanje vodilice i pomaknete

vodilice do veličine papira koji se upotrebljava.

2

X

A5

JIS B5

EXEC

A4

LGL/LTR

HRWW

Umetanje u ladicu 2 i ladice kapaciteta 500 listova

27

background image

3.

Vodilice za duljinu papira prilagodite tako da pritisnete zasun

za prilagođavanje vodilice i pomaknete vodilicu do veličine

papira koji se koristi.

2

4.

Umetnite papir u ladicu. Provjerite dodiruju li vodilice snop

papira lagano i savijaju li ga. Informacije o načinu okretanja

papira potražite u odjeljku

Položaj papira u ladici 2 i ladicama

kapaciteta 500 listova na stranici 29

.

NAPOMENA:

Kako biste spriječili zaglavljenje papira,

prilagodite vodilice za papir za odgovarajuću veličinu papira i

nemojte prepuniti ladicu. Provjerite je li vrh snopa ispod

indikatora pune ladice.

2

5.

Zatvorite ladicu.

28

Poglavlje 2 Ladice za papir

HRWW

background image

6.

Poruka za konfiguraciju ladice prikazuje se na upravljačkoj

ploči uređaja.

7.

Ako veličina i vrsta papira nisu ispravno prikazani, odaberite

opciju

Promijeni

kako biste odabrali drugu veličinu ili vrstu

papira.

Ako koristite papir dimenzija koje nisu zadane, morate navesti

njegove dimenzije X i Y kad se na upravljačkoj ploči uređaja

pojavi upit.

2

Y

X