HP LaserJet Enterprise M605 series - Položaj papira u ladici 2 i ladicama kapaciteta 500 listova

background image

Položaj papira u ladici 2 i ladicama kapaciteta 500 listova

Ako je instaliran dodatak za obostrani ispis ili dodatak za spajanje/slaganje, uređaj mijenja raspored slika za

svaku stranicu. Kad upotrebljavate papir koji zahtijeva određeno usmjerenje, umetnite ga prema

informacijama u sljedećoj tablici.

Vrsta papira

Jednostrano ispisivanje

bez dodatka za spajanje/

slaganje

Obostrano ispisivanje bez

dodatka za spajanje/

slaganje

Jednostrano ispisivanje s

dodatkom za spajanje/

slaganje

Obostrano ispisivanje s

dodatkom za spajanje/

slaganje

Sa zaglavljem, prethodno

ispisani ili prethodno

probušeni

Licem prema dolje

Gornji rub s prednje strane

ladice

2

Licem prema gore

Donji rub s prednje strane

ladice

2

Licem prema dolje

Donji rub s prednje strane

ladice

2

Licem prema gore

Gornji rub s prednje strane

ladice

2

HRWW

Umetanje u ladicu 2 i ladice kapaciteta 500 listova

29