Pomoć za HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Korisnički priručnik

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i prevođenje

zabranjeno bez prethodne pisane suglasnosti,

osim pod uvjetima određenim u zakonu o

autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su

predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge

navedena su u izričitim jamstvenim izjavama

koje se isporučuju s takvim proizvodima i

uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne

sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za

eventualne tehničke i uredničke pogreške te

propuste koji se nalaze u tekstu.

Broj publikacije : E6B67-90928

Edition 1, 4/2015

Vlasnici zaštitnih znakova

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

, i

PostScript

®

zaštitni su znakovi tvrtke Adobe

Systems Incorporated.

Apple i logotip Apple zaštitni su znaci tvrtke

Apple Computer, Inc., registrirani u SAD-u i

drugim državama/regijama. iPod je zaštitni

znak tvrtke Apple Computer, Inc. iPod je

namijenjen samo zakonskom i pravno

ovlaštenom kopiranju. Ne kradite glazbu.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows

Vista® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke

Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

background image

Sadržaj

1 Pregled proizvoda ......................................................................................................................................... 1

Prikaz uređaja ........................................................................................................................................................ 1

Pogled sprijeda .................................................................................................................................... 2
Prikaz pozadine proizvoda .................................................................................................................. 3
Priključci sučelja .................................................................................................................................. 4
Pogled na upravljačku ploču (upravljačka ploča s 4 retka, samo za modele n i dn) .......................... 4
Pogled na upravljačku ploču (upravljačka ploča s dodirnim zaslonom, samo za modele x) ............ 5

Specifikacije uređaja .............................................................................................................................................. 7

Tehničke specifikacije ......................................................................................................................... 7
Podržani operacijski sustavi ............................................................................................................... 9
Mobilna rješenja za ispis ................................................................................................................... 11
Dimenzije uređaja .............................................................................................................................. 11

Dimenzije za prodane uređaje ........................................................................................ 12
Dimenzije za dodatnu ulaznu i izlaznu opremu ............................................................. 14
Dimenzije za primjere kombinacija uređaja i dodatne opreme ..................................... 17

Prva kombinacija .......................................................................................... 18
Druga kombinacija ........................................................................................ 18
Treća kombinacija ........................................................................................ 19

Potrošnja energije, električne specifikacije i akustične emisije ....................................................... 20
Specifikacije radnog okruženja ......................................................................................................... 21

Postavljanje hardvera uređaja i instalacija softvera .......................................................................................... 22

2 Ladice za papir ............................................................................................................................................ 23

Punjenje ladice 1 .................................................................................................................................................. 24

Uvod ................................................................................................................................................... 24
Položaj papira u ladici 1 .................................................................................................................... 26

Umetanje u ladicu 2 i ladice kapaciteta 500 listova ........................................................................................... 27

Uvod ................................................................................................................................................... 27
Položaj papira u ladici 2 i ladicama kapaciteta 500 listova ............................................................. 29

Punjenje dodatne ladice velikog kapaciteta od 1.500 listova ............................................................................ 30

Uvod ................................................................................................................................................... 30
Umetnite medije u ladicu .................................................................................................................. 30

HRWW

iii

background image

Napunite dodatnu ladicu za prilagođene medije ................................................................................................ 32

Uvod ................................................................................................................................................... 32
Konfigurirajte uređaj za ladicu za prilagođene medije ..................................................................... 32
Umetanje papira u ladicu za prilagođene medije ............................................................................. 33
Usmjerenje papira za ladicu za prilagođene medije ......................................................................... 34

Umetanje omotnica ............................................................................................................................................. 35

Uvod ................................................................................................................................................... 35
Usmjerenje omotnice ........................................................................................................................ 36

3 Potrošni materijal, dodatna oprema i dijelovi ................................................................................................ 37

Naručivanje potrošnog materijala, dodatne opreme i dijelova .......................................................................... 38

Naručivanje ........................................................................................................................................ 38
Potrošni materijal i dodatna oprema ................................................................................................ 38
Dijelovi koje korisnik može sam zamijeniti ....................................................................................... 39

Zamjena spremnika s tonerom ........................................................................................................................... 42

Uvod ................................................................................................................................................... 42
Informacije o spremniku s tonerom ................................................................................................. 42
Vađenje i zamjenjivanje spremnika sa spajalicama ......................................................................... 43

Zamjena spremnika sa spajalicama .................................................................................................................... 47

Uvod ................................................................................................................................................... 47
Vađenje i zamjenjivanje spremnika sa spajalicama ......................................................................... 47

4 Ispis ........................................................................................................................................................... 49

Zadaci ispisa (Windows) ...................................................................................................................................... 50

Upute za ispis (Windows) .................................................................................................................. 50
Automatski obostrani ispis (Windows) ............................................................................................. 51
Ručni obostrani ispis (Windows) ....................................................................................................... 51
Ispis više stranica po listu (Windows) ............................................................................................... 52
Odabir vrste papira (Windows) ......................................................................................................... 52
Dodatni zadaci ispisa ......................................................................................................................... 52

Zadaci ispisa (OS X) .............................................................................................................................................. 54

Način ispisa (OS X) ............................................................................................................................. 54
Automatski ispis na obje strane (OS X) ............................................................................................. 54
Ručni obostrani ispis (OS X) .............................................................................................................. 54
Ispis više stranica po listu (OS X) ...................................................................................................... 54
Odabir vrste papira (OS X) ................................................................................................................. 55
Dodatni zadaci ispisa ......................................................................................................................... 55

Spremanje zadataka ispisa u uređaj za kasniji spis ............................................................................................ 56

Uvod ................................................................................................................................................... 56
Stvaranje spremljenog zadatka (Windows) ...................................................................................... 56
Stvaranje spremljenog zadatka (OS X) ............................................................................................. 57

iv

HRWW

background image

Ispis pohranjenog zadatka ................................................................................................................ 58
Brisanje pohranjenog zadatka .......................................................................................................... 58

Mobilni ispis ......................................................................................................................................................... 60

Uvod ................................................................................................................................................... 60
Wi-Fi izravan ispis i NFC ispis ............................................................................................................ 60
Ispis putem e-pošte HP ePrint .......................................................................................................... 60
Softver HP ePrint ............................................................................................................................... 61
AirPrint ............................................................................................................................................... 62
Ugrađeni ispis sustava Android ........................................................................................................ 62

Ispis s USB priključka ........................................................................................................................................... 63

Uvod ................................................................................................................................................... 63
Omogućavanje USB priključka za ispis ............................................................................................. 63
Ispis dokumenata s USB priključka ................................................................................................... 64

5 Upravljanje uređajem ................................................................................................................................... 65

Napredna konfiguracija pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja (EWS) .......................................................... 66

Uvod ................................................................................................................................................... 66
Pristup HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS) ............................................................................... 66
Značajke HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja .............................................................................. 67

Kartica Informacije .......................................................................................................... 67
Kartica Općenito .............................................................................................................. 68
Kartica Ispis ..................................................................................................................... 68
Kartica Rješavanje problema .......................................................................................... 69
Kartica Sigurnost ............................................................................................................ 69
Kartica HP web-usluge ................................................................................................... 70
Kartica Umrežavanje ....................................................................................................... 70
Popis Ostale veze ............................................................................................................ 71

Napredna konfiguracija pomoću programa HP Utility za OS X ........................................................................... 73

Otvaranje programa HP Utility .......................................................................................................... 73
Značajke programa HP Utility ........................................................................................................... 73

Konfiguriranje postavki IP mreže ........................................................................................................................ 75

Odricanje dijeljenja pisača ................................................................................................................. 75
Prikaz ili promjena mrežnih postavki ............................................................................................... 75
Promjena naziva uređaja na mreži ................................................................................................... 75
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče ................................................ 76
Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče ................................................ 77
Postavke brzine veze i obostranog ispisa ........................................................................................ 77

Sigurnosne značajke uređaja .............................................................................................................................. 79

Uvod ................................................................................................................................................... 79
Sigurnosni propisi ............................................................................................................................. 79
IP sigurnost ....................................................................................................................................... 79

HRWW

v

background image

Dodjeljivanje ili promjena lozinke sustava pomoću ugrađenog web-poslužitelja .......................... 79
Prijava na uređaj ................................................................................................................................ 80
Podrška za šifriranje: HP šifrirani tvrdi diskovi visokih performansi ............................................... 80
Zaključavanje ploče za proširenja ..................................................................................................... 81

Postavke štednje ................................................................................................................................................. 82

Uvod ................................................................................................................................................... 82
Ispis uz Ekonomični način rada ......................................................................................................... 82
Postavite mjerač za stanje mirovanja i konfigurirajte proizvod kako bi trošio 1 watt energije
ili manje ............................................................................................................................................. 82

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 84
Ažuriranja softvera i programskih datoteka ....................................................................................................... 85

6 Rješavanje problema ................................................................................................................................... 87

Korisnička podrška .............................................................................................................................................. 88
Sustav pomoći na upravljačkoj ploči ................................................................................................................... 89
Vraćanje tvornički zadanih postavki ................................................................................................................... 90

Uvod ................................................................................................................................................... 90
Vraćanje tvorničkih postavki putem upravljačke ploče proizvoda .................................................. 90
Vraćanje tvorničkih postavki putem HP ugrađenog web-poslužitelja (samo uređaji povezani
s mrežom) .......................................................................................................................................... 90

Na upravljačkoj ploči uređaja prikazuje se poruka Niska razina tonera u spremniku ili Vrlo niska razina
tonera u spremniku ............................................................................................................................................. 92

Promjena vrlo niskih postavki .......................................................................................................... 92

Uređaji koji imaju mogućnost faksiranja ........................................................................ 92

Naručite potrošni materijal ............................................................................................................... 93

Uređaj ne podiže papir ili ga pogrešno uvlači ..................................................................................................... 94

Uvod ................................................................................................................................................... 94
Uređaj ne uvlači papir ........................................................................................................................ 94
Uređaj uvlači više listova papira ....................................................................................................... 94

Uklanjanje zaglavljenog papira ........................................................................................................................... 95

Uvod ................................................................................................................................................... 95
Mjesta zaglavljenja ............................................................................................................................ 95
Automatska navigacija za uklanjanje zaglavljenog papira .............................................................. 96
Često ili ponavljajuće zaglavljivanje papira? .................................................................................... 96
Uklanjanje zaglavljenog papira u ladici 1 ......................................................................................... 97
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2 i ladica za 500 listova .................................................... 97
Uklanjanje zaglavljenog papira u dodatnoj ladici visokog kapaciteta za 1.500 listova .................. 99
Uklanjanje papira koji se zaglavio u području spremnika s tonerom ............................................ 101
Uklanjanje papira zaglavljenog u stražnjem izlaznom spremniku ................................................ 104
Uklanjanje zaglavljenog papira u području mehanizma za nanošenje tonera .............................. 105
Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznom spremniku ................................................................. 110

vi

HRWW

background image

Uklanjanje papira koji su se zaglavili u dodatku za obostrani ispis ............................................... 110
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ulagača omotnica ..................................................................... 112
Uklanjanje zaglavljenog papira u sandučiću s 5 pretinaca ............................................................ 113
Uklanjanje zaglavljenja u dodatku za spajanje ili dodatku za spajanje/slaganje .......................... 115

Uklanjanje zaglavljenja u dodatku za slaganje ili dodatku za spajanje/slaganje ....... 115
Uklanjanje zaglavljenog papira u dodatku za spajanje/slaganje. ............................... 117

Poboljšavanje kvalitete ispisa ........................................................................................................................... 119

Uvod ................................................................................................................................................ 119
Ispis iz drugog programa ................................................................................................................ 119
Provjera postavke vrste papira za zadatak ispisa .......................................................................... 119

Provjera postavke za vrstu papira (Windows) ............................................................. 119
Provjera postavke vrste papira (OS X) ......................................................................... 119

Provjera statusa spremnika s tonerom .......................................................................................... 120
Čišćenje proizvoda .......................................................................................................................... 120

Ispisivanje stranice za čišćenje ..................................................................................... 120

Vizualna kontrola spremnika s tonerom ........................................................................................ 121
Provjera papira i okruženja ispisa ................................................................................................... 121

Prvi korak: Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP ........................... 121
Drugi korak: Provjera okruženja ispisa ........................................................................ 121
Korak tri: Poravnanje zasebnih ladica .......................................................................... 122

Pokušajte promijeniti upravljački program .................................................................................... 122

Rješavanje problema s kabelskom mrežom ..................................................................................................... 124

Uvod ................................................................................................................................................ 124
Loša fizička veza ............................................................................................................................. 124
Računalo za uređaj koristi neispravnu IP adresu ........................................................................... 124
Računalo ne ostvaruje komunikaciju s uređajem ........................................................................... 124
Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu ........................................ 125
Novi softverski programi mogu uzrokovati probleme s kompatibilnosti. .................................... 125
Vaše računalo ili radna stanica možda nisu ispravno postavljeni ................................................. 125
Uređaj je onemogućen ili su neispravne druge postavke mreže. .................................................. 125

Kazalo .......................................................................................................................................................... 127

HRWW

vii

background image

viii

HRWW

background image

1