HP LaserJet Enterprise M605 series - Pinontalokeron tai nitojan/pinontalokeron tukosten poistaminen

background image

Pinontalokeron tai nitojan/pinontalokeron tukosten poistaminen

Tarkista tukokset pinontalokeron tai nitojan/pinontalokeron kaikista kohdista noudattaen seuraavia ohjeita.

Tukoksen sattuessa ohjauspaneelissa näkyy animaatio, joka opastaa tukoksen poistamisessa.

FIWW

Paperitukosten poistaminen 109

background image

1.

Avaa laitteen takaosassa pinontalokeron tai nitojan/

pinontalokeron luukku ja avaa sitten takatulostelokero.

2.

Poista juuttunut paperi varovasti.

3.

Sulje pinontalokeron tai nitojan/pinontalokeron luukku ja

sulje takatulostelokero.

HUOMAUTUS:

tulostelokero pitää painaa ala-asentoon,

jotta tulostus jatkuu.

110 Luku 6 Ongelmien ratkaiseminen

FIWW