HP LaserJet Enterprise M605 series - Kääntöyksikön paperitukosten poistaminen

background image

Kääntöyksikön paperitukosten poistaminen

Tarkista tukokset automaattisen kääntöyksikön kaikista kohdista noudattaen seuraavia ohjeita. Tukoksen

sattuessa ohjauspaneelissa näkyy animaatio, joka opastaa tukoksen poistamisessa.

1.

Poista kääntöyksikkö nostamalla sitä ja vetämällä sitten ulos.

104 Luku 6 Ongelmien ratkaiseminen

FIWW

background image

2.

Poista lokeron 2 päällä mahdollisesti olevat paperit. (Voit

joutua kurottamaan tulostimen sisään.)

3.

Vedä paperit hitaasti ulos kääntöyksiköstä.

4.

Aseta kääntöyksikkö laitteeseen.

FIWW

Paperitukosten poistaminen 105