HP LaserJet Enterprise M605 series - 5-lokeroisen postilaatikon paperitukosten poistaminen

background image

5-lokeroisen postilaatikon paperitukosten poistaminen

Tarkista tukokset 5-lokeroisen postilaatikon kaikista kohdista noudattaen seuraavia ohjeita. Tukoksen

sattuessa ohjauspaneelissa näkyy animaatio, joka opastaa tukoksen poistamisessa.

FIWW

Paperitukosten poistaminen 107

background image

1.

Poista kaikki paperit tulostelokeroista.

2.

Avaa 5-lokeroisen postilaatikon takaosassa oleva

tukosluukku.

3.

Jos paperi on juuttunut 5-lokeroisen postilaatikon yläosaan,

poista se vetämällä sitä suoraan alaspäin.

108 Luku 6 Ongelmien ratkaiseminen

FIWW

background image

4.

Jos paperi on juuttunut 5-lokeroisen postilaatikon alaosaan,

avaa takatulostelokero ja poista paperi vetämällä sitä

suoraan ylöspäin.

5.

Sulje tukosluukku ja takatulostelokero.