HP LaserJet Enterprise M605 series - HP-apuohjelman ominaisuudet

background image

HP-apuohjelman ominaisuudet

HP Utility -työkalurivi sisältää seuraavat vaihtoehdot:

Laitteet: Tällä painikkeella voit näyttää tai piilottaa HP Utility -apuohjelman löytämät Mac-laitteet.

Kaikki asetukset: Tällä painikkeella voi palata HP Utility -apuohjelman päänäkymään.

HP:n tuki: Tällä painikkeella voit avata selaimen ja siirtyä HP:n verkkotukisivustolle.

Tarvikkeet: Tällä painikkeella voit avata HP SureSupply -verkkosivuston.

Rekisteröinti: Tällä painikkeella voit avata HP:n rekisteröinnin verkkosivun.

Kierrätys: Tällä painikkeella voit avata HP Planet Partners -kierrätysohjelman verkkosivuston.

HP Utility -apuohjelma koostuu sivuista, jotka voi avata Kaikki asetukset -luettelosta. Seuraavassa

taulukossa on kuvattu toimet, jotka ovat käytettävissä HP Utility -apuohjelmalla.

Kohde

Kuvaus

Tarvikkeiden tila

Näyttää laitteiden tarvikkeiden tilan sekä tarvikkeiden online-tilauslinkit.

Laitteen tiedot

Valitun laitteen tietojen näyttäminen.

Tiedoston lataus

Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta laitteeseen.

Lataa fontit

Fonttitiedostojen siirtäminen tietokoneesta laitteeseen.

HP Connected

Avaa HP Connected -verkkosivuston.

Päivitä laiteohjelmisto

Siirtää laitteeseen laiteohjelmiston päivitystiedoston.

HUOMAUTUS:

Asetus on käytettävissä, kun valitset Näytä-valikosta Näytä lisäasetukset.

Komennot

Lähettää laitteeseen erikoismerkkejä tai tulostuskomentoja tulostustyön jälkeen.

HUOMAUTUS:

Asetus on käytettävissä, kun valitset Näytä-valikosta Näytä lisäasetukset.

Tarvikkeiden hallinta

Määrittää, miten laite toimii, kun tarvikkeiden arvioitu käyttöikä on päättymässä.

Lokeromääritys

Lokeroiden oletusasetusten muuttaminen.

FIWW

Lisäasetukset OS X:n HP Utility -apuohjelmalla

71

background image

Kohde

Kuvaus

Tulostuslaitteet

Valinnaisten tulostuslaitteiden asetusten hallinta

Kaksipuolinen tulostustila

Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen ottaminen käyttöön.

Economode ja väriaineen tiheys

Väriainetta säästävien asetusten määrittäminen.

Sähköpostihälytykset

Automaattisten sähköpostihälytysten määrittäminen tiettyjä laitteen tapahtumia varten

(esimerkiksi kun tarvikkeet on vaihdettava, lokerot ovat tyhjiä, luukut ovat auki tai laitteessa

on paperitukos).

Tarkkuus

Oletustulostuslaadun asettaminen.

Suojaa suorat portit

Poistaa käytöstä tulostamisen USB- tai rinnakkaisporteista.

Tallennetut työt

Laitteen kiintolevylle tallennettujen tulostustöiden hallinta.

Verkon asetukset

Määrittää verkkoasetukset, kuten IPv4- ja IPv6-asetukset.

Lisäasetukset

Mahdollistaa HP Embedded Web Serverin käytön.

72

Luku 5 Laitteen hallinta

FIWW