HP LaserJet Enterprise M605 series - TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista

background image

TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista

Ohjauspaneelin

Hallinta

-valikoista voit määrittää manuaalisesti IPv4-osoitteen, aliverkon peitteen ja

oletusyhdyskäytävän.

1.

Paina ohjauspaneelin Aloitus -painiketta.

2.

Avaa seuraavat valikot:

Ylläpito

Verkon asetukset

Jetdirect-valikko

TCP/IP

IPV 4 -asetukset

Määritystapa

3.

Valitse

Manuaalinen

-vaihtoehto ja kosketa sitten

Tallenna

-painiketta.

4.

Avaa

Manuaaliset asetukset

-valikko.

5.

Kosketa vaihtoehtoa

IP-osoite

,

Aliverkon peite

tai

Oletusyhdyskäytävä

.

6.

Ota näppäimistö käyttöön koskettamalla ensimmäistä kenttää. Kirjoita numerot kenttäänsä ja kosketa

sitten

OK

-painiketta.

Toista tämä vaihe jokaisessa kentässä ja kosketa sitten

Tallenna

-painiketta.