HP LaserJet Enterprise M605 series ohje

background image

Käyttöopas

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen

tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat

muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat

kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana

toimitettavissa nimenomaisissa

takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.

Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita

lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän

julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä

tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Osanumero: E6B67-90914

Edition 1, 4/2015

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

ja

PostScript

®

ovat Adobe Systems

Incorporatedin tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Computer, Inc:n

tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity

Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla

alueilla. iPod on Apple Computer, Inc:n

tavaramerkki. iPod on tarkoitettu vain

lailliseen tai tekijänoikeuksien haltijan

sallimaan kopiointiin. Älä varasta musiikkia.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® ovat Microsoft Corporationin

Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

background image

Sisällysluettelo

1 Laitteen yleiskuvaus ..................................................................................................................................... 1

Tuotteen kuvat ...................................................................................................................................................... 1

Laite edestä ......................................................................................................................................... 2
Laite takaa ........................................................................................................................................... 3
Liitäntäportit ....................................................................................................................................... 4
Ohjauspaneelin näkymä (nelirivinen ohjauspaneeli, vain n- ja dn-malleissa) .................................. 4
Ohjauspaneelin näkymä (kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli, vain x-malleissa) ............................ 5

Laitteen tekniset tiedot ......................................................................................................................................... 7

Tekniset tiedot .................................................................................................................................... 7
Tuetut käyttöjärjestelmät ................................................................................................................... 9
Mobiilitulostusratkaisut .................................................................................................................... 11
Laitteen mitat .................................................................................................................................... 11

Tuotteen mitat ................................................................................................................ 12
Lisäsyöttö- ja tulostuslokeroiden mitat ........................................................................ 14
Tuotteen esimerkkikokoonpanojen ja valinnaisten lisälaitteiden mitat ...................... 17

Kokoonpano 1 .............................................................................................. 18
Kokoonpano 2 .............................................................................................. 18
Kokoonpano 3 .............................................................................................. 19

Virrankulutus, sähkötekniset tiedot ja äänipäästöt ........................................................................ 20
Käyttöympäristöalue ........................................................................................................................ 21

Laitteiston ja ohjelmiston asennus ..................................................................................................................... 22

2 Paperilokerot .............................................................................................................................................. 23

Lokeron 1 täyttäminen ........................................................................................................................................ 24

Johdanto ............................................................................................................................................ 24
Lokeron 1 paperin suunta ................................................................................................................. 26

Lokero 2 ja 500 arkin lokerot .............................................................................................................................. 27

Johdanto ............................................................................................................................................ 27
Paperin suunta lokerossa 2 ja 500 arkin lokeroissa ........................................................................ 29

Valinnaisen 1 500 arkin suurikapasiteettisen lokeron täyttäminen .................................................................. 30

Johdanto ............................................................................................................................................ 30
Lokeron täyttäminen ........................................................................................................................ 30

FIWW

iii

background image

Valinnaisen mukautetun materiaalilokeron täyttäminen .................................................................................. 32

Johdanto ............................................................................................................................................ 32
Laitteen määrittäminen mukautettua materiaalilokeroa varten .................................................... 32
Paperin lisääminen mukautettuun materiaalilokeroon .................................................................. 33
Mukautetun materiaalilokeron paperin suunta ............................................................................... 34

Kirjekuorien lisääminen ....................................................................................................................................... 35

Johdanto ............................................................................................................................................ 35
Kirjekuorien suunta ........................................................................................................................... 36

3 Tarvikkeet, lisävarusteet ja osat .................................................................................................................. 37

Tarvikkeiden, lisävarusteiden ja osien tilaaminen ............................................................................................. 38

Tilaaminen ......................................................................................................................................... 38
Tarvikkeet ja lisävarusteet ............................................................................................................... 38
Asiakkaan korjattavissa olevat osat ................................................................................................. 39

Värikasetin vaihtaminen ..................................................................................................................................... 41

Johdanto ............................................................................................................................................ 41
Värikasetin tiedot .............................................................................................................................. 41
Kasetin poistaminen ja uudelleenasentaminen ............................................................................... 42

Niittikasetin vaihtaminen .................................................................................................................................... 46

Johdanto ............................................................................................................................................ 46
Niittikasetin poistaminen ja vaihtaminen ......................................................................................... 46

4 Tulostus ..................................................................................................................................................... 47

Tulostustehtävät (Windows) ............................................................................................................................... 48

Tulostaminen (Windows) .................................................................................................................. 48
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (Windows) ....................................................... 49
Manuaalinen tulostaminen molemmille puolille (Windows) ........................................................... 49
Useiden sivujen tulostaminen arkille (Windows) ............................................................................. 50
Paperityypin valitseminen (Windows) .............................................................................................. 50
Tulostuksen lisätehtävät .................................................................................................................. 50

Tulostustehtävät (OS X) ...................................................................................................................................... 52

Tulostaminen (OS X) .......................................................................................................................... 52
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (OS X) ............................................................... 52
Manuaalinen tulostaminen molemmille puolille (OS X) ................................................................... 52
Useiden sivujen tulostaminen arkille (OS X) ..................................................................................... 52
Paperityypin valitseminen (OS X) ..................................................................................................... 53
Tulostuksen lisätehtävät .................................................................................................................. 53

Tulostustöiden tallentaminen tuotteeseen myöhempää tulostusta varten ..................................................... 54

Johdanto ............................................................................................................................................ 54
Tallennetun työn luominen (Windows) ............................................................................................ 54
Tallennetun työn luominen (OS X) .................................................................................................... 55

iv

FIWW

background image

Tallennetun työn tulostaminen ........................................................................................................ 56
Tallennetun työn poistaminen ......................................................................................................... 56

Mobiilitulostus ..................................................................................................................................................... 58

Johdanto ............................................................................................................................................ 58
Wi-Fi Direct- ja NFC-tulostus ............................................................................................................ 58
HP ePrint -sähköpostitulostus ......................................................................................................... 58
HP ePrint -ohjelmisto ........................................................................................................................ 59
AirPrint ............................................................................................................................................... 59
Androidin sulautettu tulostus ........................................................................................................... 60

Tulostaminen USB-portista ................................................................................................................................. 61

Johdanto ............................................................................................................................................ 61
USB-portin ottaminen käyttöön tulostamista varten ...................................................................... 61
USB-asiakirjojen tulostaminen ......................................................................................................... 62

5 Laitteen hallinta .......................................................................................................................................... 63

Lisäasetusten määrittäminen HP:n sulautetulla Web-palvelimella (EWS) ....................................................... 64

Johdanto ............................................................................................................................................ 64
HP:n sulautetun Web-palvelimen(EWS) avaaminen ........................................................................ 64
HP:n sulautetun Web-palvelimen ominaisuudet ............................................................................. 65

Tiedot-välilehti ............................................................................................................... 65
Yleiset-välilehti ............................................................................................................... 66
Tulosta-välilehti ............................................................................................................. 66
Vianmääritys-välilehti .................................................................................................... 67
Suojaus-välilehti ............................................................................................................. 67
HP-verkkopalvelut-välilehti ........................................................................................... 68
Verkkoyhteydet-välilehti ............................................................................................... 68
Muita linkkejä -luettelo .................................................................................................. 69

Lisäasetukset OS X:n HP Utility -apuohjelmalla ................................................................................................. 71

HP-apuohjelman avaaminen ............................................................................................................ 71
HP-apuohjelman ominaisuudet ........................................................................................................ 71

IP-verkkoasetusten määrittäminen .................................................................................................................... 73

Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus ........................................................................... 73
Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen ....................................................................... 73
Laitteen nimen vaihtaminen verkossa ............................................................................................. 73
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista ............................................ 74
IPv6:n TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista ................................. 74
Yhteysnopeuden ja kaksisuuntaisen tiedonsiirron asetukset ......................................................... 75

Tuotteen suojausominaisuudet .......................................................................................................................... 77

Johdanto ............................................................................................................................................ 77
Turvallisuuslausunnot ...................................................................................................................... 77
IPsec .................................................................................................................................................. 77

FIWW

v

background image

Järjestelmän salasanan määrittäminen tai vaihtaminen sulautetun Web-palvelimen avulla ....... 77
Laitteeseen kirjautuminen ................................................................................................................ 78
Salaustuki: HP:n nopeat salatut kiintolevyt ..................................................................................... 78
Ohjainkortin lukitseminen ................................................................................................................ 78

EconoMode-asetukset ......................................................................................................................................... 79

Johdanto ............................................................................................................................................ 79
Tulostaminen EconoMode-tilassa .................................................................................................... 79
Valitse lepotilan aika-asetus ja määritä laitteen virrankäyttö enintään 1 wattiin ......................... 79

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 81
Ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset .......................................................................................................... 82

6 Ongelmien ratkaiseminen ............................................................................................................................ 83

Asiakastuki ........................................................................................................................................................... 84
Ohjauspaneelin ohjejärjestelmä ......................................................................................................................... 85
Tehdasasetusten palauttaminen ........................................................................................................................ 86

Johdanto ............................................................................................................................................ 86
Tehdasasetusten palauttaminen laitteen ohjauspaneelista ........................................................... 86
Tehdasasetusten palauttaminen HP:n sulautetun Web-palvelimen kautta (vain verkkoon
liitetyt laitteet) .................................................................................................................................. 86

Viesti Muste on vähissä tai Muste on erittäin vähissä näkyy tuotteen ohjauspaneelissa ................................. 87

Erittäin vähissä -asetusten muuttaminen ........................................................................................ 87

Faksitoiminnolla varustetut laitteet .............................................................................. 87

Tilaa tarvikkeita ................................................................................................................................ 88

Laite ei poimi paperia tai siinä on syöttöongelmia ............................................................................................. 89

Johdanto ............................................................................................................................................ 89
Laite ei poimi paperia ........................................................................................................................ 89
Laite poimii useita paperiarkkeja ...................................................................................................... 89

Paperitukosten poistaminen ............................................................................................................................... 90

Johdanto ............................................................................................................................................ 90
Tukoksen sijainti ............................................................................................................................... 90
Automaattisiirtyminen tukosten poistamiseen ............................................................................... 91
Toistuvatko paperitukokset usein? .................................................................................................. 91
Lokeron 1 paperitukosten poistaminen ........................................................................................... 92
Paperitukosten poistaminen lokerosta 2 ja 500 arkin lokeroista ................................................... 92
Tukosten poistaminen valinnaisesta 1 500 arkin suurikapasiteettisesta lokerosta ...................... 94
Paperitukosten poistaminen värikasettialueelta ............................................................................ 95
Paperitukosten poistaminen takatulostelokerosta ......................................................................... 99
Paperitukosten poistaminen kiinnitysyksikön alueelta .................................................................. 99
Paperitukosten poistaminen tulostelokerosta .............................................................................. 104
Kääntöyksikön paperitukosten poistaminen ................................................................................. 104
Paperitukosten poistaminen kirjekuorilokerosta .......................................................................... 106

vi

FIWW

background image

5-lokeroisen postilaatikon paperitukosten poistaminen .............................................................. 107
Pinontalokeron tai nitojan/pinontalokeron tukoksen poistaminen .............................................. 109

Pinontalokeron tai nitojan/pinontalokeron tukosten poistaminen ............................ 109
Nitojan/pinontalokeron niittitukosten poistaminen ................................................... 111

Tulostuslaadun parantaminen .......................................................................................................................... 113

Johdanto .......................................................................................................................................... 113
Tulostaminen toisesta ohjelmasta ................................................................................................. 113
Tulostustyön paperityyppiasetuksen tarkistaminen .................................................................... 113

Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Windows) ...................................................... 113
Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (OS X) .............................................................. 113

Värikasetin tilan tarkistaminen ...................................................................................................... 114
Tuotteen puhdistaminen ................................................................................................................ 114

Puhdistussivun tulostaminen ...................................................................................... 114

Värikasetin visuaalinen tarkistaminen ........................................................................................... 115
Paperin ja tulostusympäristön tarkistaminen ............................................................................... 115

Vaihe 1: Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset ............................ 115
Vaihe 2: Ympäristön tarkistaminen .............................................................................. 115
Vaihe 3: Yksittäisen lokeron kohdistuksen määrittäminen ........................................ 116

Toisen tulostinohjaimen kokeileminen .......................................................................................... 116

Kiinteän verkon ongelmien ratkaiseminen ....................................................................................................... 118

Johdanto .......................................................................................................................................... 118
Heikko fyysinen yhteys ................................................................................................................... 118
Tietokone käyttää virheellistä IP-osoitetta laitteelle ................................................................... 118
Tietokone ei saa yhteyttä laitteeseen ............................................................................................ 118
Laite käyttää verkolle virheellisiä yhteys- ja kaksisuuntaisuusasetuksia .................................... 119
Uudet ohjelmat saattavat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia .................................................... 119
Tietokone tai työasema saattaa olla väärin määritetty ................................................................ 119
Laite on poistettu käytöstä, tai muut verkkoasetukset ovat virheellisiä ..................................... 119

Hakemisto .................................................................................................................................................... 121

FIWW

vii

background image

viii

FIWW

background image

1