HP LaserJet Enterprise M605 series - Interneti-protokolli andmeturve

background image

Interneti-protokolli andmeturve

Interneti-protokolli andmeturve (IP-turve) on toote IP-põhist võrguliiklust juhtivate protokollide komplekt.

IP-turve pakub hostidevahelist autentimist, andmeterviklust ning sidevõrkude krüptimist.

Võrku ühendatud HP Jetdirecti prindiserveriga toodete puhul saate konfigureerida IP-turvet HP sisseehitatud

veebiserveri vahekaardil Networking (Võrgundus).