HP LaserJet Enterprise M605 series - Vahekaart Printimine

background image

Vahekaart Printimine

Tabel 5-3

HP sisseehitatud veebiserveri vahekaart Print (Printimine)

Menüü

Kirjeldus

USB-häälestusest otsimine

Lubage või keelake menüü

Retrieve from USB

(USB-lt otsimine) juhtpaneelist.

Talletatud tööde haldamine

Lubage või keelake tööde talletamine toote mälus.

Konfigureerige tööde talletamise suvandeid.

Paberitüüpide kohandamine

Lülitage režiimi tehasesäte välja, kui ilmnevad probleemid printimiskvaliteediga,

kasutades eritüübiga paberit.

66

Peatükk 5 Toote haldamine

ETWW

background image

Tabel 5-3

HP sisseehitatud veebiserveri vahekaart Print (Printimine) (järg)

Menüü

Kirjeldus

Piira värvi

(Ainult värviprinterid)

Lubage või keelake värviline printimine.

Täpsustage lube kindlate kasutajate või kindlate tarkvaraprogrammide saadetud tööde

jaoks.

Üldiste printimissätete

Konfigureerige kõigi prinditööde sätted.

Salvede haldamine

Konfigureerige paberisalvede sätted.