HP LaserJet Enterprise M605 series - Teiste linkide nimekiri

background image

Teiste linkide nimekiri

MÄRKUS.

Konfigureerige, milliseid linke kuvatakse nimekirjas Other Links (Teised lingid), kasutades

menüüd Edit Other Links (Muuda teisi linke) vahekaardil General (Üldine). Järgmised on vaikelingid.

ETWW

Täiendav konfigureerimine HP sisseehitatud veebiserveriga (EWS)

69

background image

Tabel 5-8

HP sisseehitatud veebiserveri loend Other Links (Teised lingid)

Menüü

Kirjeldus

Tootetugi

Ühendage toote tugisaidiga, kust võite otsida abi mitmetel teemadel.

Ostke tarvikuid

Ühendage HP SureSupply veebilehega, et saada teavet HP originaaltarvikute (nt

kassetid ja paber) ostmise kohta.

HP kiirtugi

Ühendage HP veebilehega, et aidata leida lahendusi tootega seotud probleemidele.

70

Peatükk 5 Toote haldamine

ETWW