HP LaserJet Enterprise M605 series - General (Üldine) vahekaart

background image

General (Üldine) vahekaart

Tabel 5-2

HP sisseehitatud veebiserveri vahekaart General (Üldine)

Menüü

Kirjeldus

Hoiatused

Seadistage e-posti teel saadetavaid teateid erinevate toote ja tarvikute sündmuste

kohta.

Juhtpaneeli haldusmenüü

Kuvab juhtpaneelis menüü

Administration

(Haldus) menüüstruktuuri.

MÄRKUS.

Konfigureerige sätteid sellel ekraanil, samuti võimaldab HP sisseehitatud

veebiserver täpsemaid konfigureerimissuvandeid kui need, mis on saadaval menüüs

Administration

(Haldus).

Automaatne saatmine:

Konfigureerige toode saatma automaatseid e-kirju määratud e-posti aadressidele toote

konfigureerimise ja tarvikute kohta.

Teiste linkide redigeerimine

Lisage või kohandage link teisele veebisaidile. See link kuvatakse kõikide

HP sisseehitatud veebiserverite alas Other Links (Teised lingid).

Tellimisteave

Sisestage teave asendustoonerikassettide tellimise kohta. Seda teavet kuvatakse

tarvikute olekulehel.

Seadme teave

Andke tootele nimi ning omistage sellele inventarinumber. Sisestage põhilise

kontaktisiku andmed, kellele edastatakse teave toote kohta.

Keel

Määrake keel HP sisseehitatud veebiserveri teabe kuvamiseks.

Kuupäev ja kellaaeg

Määrake kuupäev ja kellaaeg või sünkroniseerige võrgu ajaserveriga.

Energiasätted

Määrake tootele äratusaeg, uneaeg ja uneviivitus või redigeerige neid. Määrake iga

nädalapäeva või püha jaoks erinev graafik.

Määrake, millised toimingud tootega äratavad selle unerežiimist.

Backup and Restore (Varundus ja taaste)

Looge toote- ja kasutajaandmeid sisaldav varundusfail. Vajaduse korral kasutage seda

faili toote andmete taastamiseks.

Tehase vaikesätete taastamine

Tootesätete taastamine tehasesätetele.

Solutioni installija

Installige kolmanda osapoole tarkvara, tõhustamaks toote funktsionaalsust.

Püsivara täiendus

Laadige alla ja installige püsivara täiendusfailid.

Statistikateenused

Annab ühendusteavet kolmandate osapoolte tööstatistika teenuste kohta.