HP LaserJet Enterprise M605 series - Printimine režiimil EconoMode

background image

Printimine režiimil EconoMode

Seadmel on EconoMode suvand dokumendivisandite trükkimiseks. Režiim EconoMode võib kasutada vähem

toonerit. EconoMode võib siiski vähendada ka prindikvaliteeti.

HP ei soovita režiimi EconoMode pidevalt kasutada. Režiimi EconoMode pideval kasutusel võib tooner vastu

pidada kauem kui toonerikasseti mehaanilised osad. Kui prindikvaliteet hakkab halvenema ja pole enam

vastuvõetav, kaaluge toonerikasseti väljavahetamist.

MÄRKUS.

Kui see suvand ei ole teie prindidraiveris veel saadaval, saate selle määrata toote juhtpaneelil.

EconoMode'i prindidraiveris konfigureerimine

1.

Valige tarkvaraprogrammis suvand Print (Printimine).

2.

Valige toode ja klõpsake seejärel nuppu Properties (Atribuudid) või Preferences (Eelistused)

3.

Klõpsake vahelehte Paper/Quality (Paber/kvaliteet).

4.

Funktsiooni aktiveerimiseks klõpsake märkeruudul EconoMode, seejärel klõpsake OK.

EconoMode'i konfigureerimine toote juhtpaneelil

1.

Vajutage toote juhtpaneelil koduekraani nuppu .

2.

Avage järgmised menüüd.

Haldus

Üldseaded

Prindikvaliteet

3.

Valige

EconoMode

(Kahepoolne).

4.

Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks valige

On

(Sees) või

Off

(Väljas), seejärel puudutage valikut

Save

(Salvesta) või vajutage nuppu

OK

.