HP LaserJet Enterprise M605 series - Liini kiiruse ja dupleksi seaded

background image

Liini kiiruse ja dupleksi seaded

MÄRKUS.

See teave kehtib vaid Etherneti-võrkude puhul. See ei kehti traadita ühendusega võrkude puhul.

Liini kiirus ja prindiserveri kommunikatsioonirežiim peavad vastama võrgujaoturile. Enamikul juhtudel on

parim jätta printer automaatsesse režiimi. Valed muudatused liini kiiruses ja dupleksi seadetes võivad

takistada toote kommunikatsiooni teiste võrguseadmetega. Muudatuste tegemiseks kasutage toote

juhtpaneeli.

MÄRKUS.

Toote seaded peavad ühtima võrguseadme (võrgujaotur, lüliti, võrguvärav, ruuter või arvuti)

seadistusega.

MÄRKUS.

Nende seadete muutmine põhjustab toote välja- ja sisselülitamise. Tehke muudatusi ainult siis,

kui toode on jõudeolekus.

1.

Vajutage toote juhtpaneelil koduekraani nuppu .

2.

Avage järgmised menüüd.

Haldus

Võrguseaded

Jetdirecti menüü

Ühenduskiirus

3.

Valige üks järgmistest suvanditest.

ETWW

IP võrguseadete konfigureerimine

75

background image

Auto

(Automaatne): prindiserver konfigureerib end automaatselt suurima lubatud liini kiiruse ja

võrgu kommunikatsioonirežiimi järgi.

10T Half

(10T pool): 10 megabitti sekundis (Mbit/s), pooldupleks-talitlus

10T Full

(10T täielik): 10 Mbit/s, täisdupleks-talitlus

10T automaatne

(10T automaatne): 10 Mbit/s, automaatdupleks-talitlus

100TX Half

(100TX pool): 100 Mbit/s, pooldupleks-talitlus

100TX Full

(100TX täielik): 100 Mbit/s, täisdupleks-talitlus

100TX Auto

(100TX automaatne): 100 Mbit/s, automaatdupleks-talitlus

1000T Full

(1000T täielik): 1000 Mbit/s, täisdupleks-talitlus

4.

Puudutage nuppu

Save

(Salvesta) või vajutage nuppu

OK

. Toode lülitub välja ja seejärel uuesti sisse.

76

Peatükk 5 Toote haldamine

ETWW