HP LaserJet Enterprise M605 series - IPv6 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu

background image

IPv6 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu

Kasutage juhtpaneeli menüüsid

Administration

(Haldus) IPv6 aadressi käsitsi seadistamiseks.

74

Peatükk 5 Toote haldamine

ETWW

background image

1.

Vajutage toote juhtpaneelil koduekraani nuppu .

2.

Käsitsi konfigureerimiseks avage järgmised menüüd.

Haldus

Võrgusätted

Jetdirecti menüü

TCP/IP

IPV6 sätted

Aadress

Käsitsisätted

Luba

Valige valik

On

(Sees), seejärel puudutage nuppu

Save

(Salvesta).

3.

Aadressi konfigureerimiseks puudutage nuppu

Address

(Aadress) ja seejärel puudutage klahvistiku

avamiseks väljal.

4.

Kasutage aadressi sisestamiseks klahvistikku ja puudutage seejärel nuppu

OK

.

5.

Puudutage nuppu

Save

(Salvesta) või vajutage nuppu

OK

.