HP LaserJet Enterprise M605 series - IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu

background image

IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu

Kasutage juhtpaneeli menüüsid

Administration

(Haldus), et käsitsi seadistada IPv4 aadress, alamvõrgu mask

ja vaikevõrguvärav.

1.

Vajutage toote juhtpaneelil koduekraani nuppu .

2.

Avage järgmised menüüd.

Haldus

Võrgusätted

Jetdirecti menüü

TCP/IP

IPV 4 sätted

Konfigureerimismeetod

3.

Valige valik

Manual

(Käsitsi), seejärel puudutage nuppu

Save

(Salvesta).

4.

Avage menüü

Manual Settings

(Käsitsi sätted).

5.

Puudutage suvandit

IP Address

(IP-aadress)

Subnet Mask

(Alamvõrgu mask) või

Default Gateway

(Vaikevõrguvärav).

6.

Puudutage klahvistiku avamiseks esimest välja. Sisestage välja jaoks õiged numbrid ja puudutage

seejärel nuppu

OK

.

Korrake toimingut iga välja jaoks ja puudutage seejärel nuppu

Save

(Salvesta).