HP LaserJet Enterprise M605 series - Juhtpaneeli vaade (puuteekraani juhtpaneel, ainult x-mudelitel)

background image

Juhtpaneeli vaade (puuteekraani juhtpaneel, ainult x-mudelitel)

MÄRKUS.

Juhtpaneeli kallutades on seda parem vaadata.

Koduekraani kaudu saab kasutada seadme funktsioone ja vaadata seadme praegust olekut.

Igal ajal koduekraanile naasmiseks puudutage koduekraani nuppu . Puudutage koduekraani nuppu

seadme juhtpaneeli alumises servas või enamiku ekraanide vasakpoolses ülanurgas.

MÄRKUS.

Koduekraanil kuvatavad funktsioonid võivad erineda olenevalt seadme konfiguratsioonist.

2

3

4

5 6

7

8

9

1

10

11

1

Seadme olek

Olekurida annab teavet seadme üldise oleku kohta

2

HP logo või koduekraani

nupp

Muudel kuvadel peale koduekraani asendub HP logo koduekraani nupuga

. Puudutage

koduekraani nuppu

, et minna tagasi koduekraanile.

ETWW

Toote vaated

5

background image

3

Stopp-nupp

Käsiloleva töö peatamiseks puudutage Stopp-nuppu. Avaneb kuva

Job Status

(Töö olek), kus saab

valida, kas jätkata tööd või see tühistada.

4

Sign In

(Logi sisse) või

Sign Out

(Logi välja)

nupp

Turvatud funktsioonide kasutamiseks puudutage nuppu

Sign In

(Logi sisse).

Seadmest väljalogimiseks puudutage nuppu

Sign Out

(Logi välja). Seade taastab kõigi suvandite

vaikesätted.

5

Keele valiku nupp

Keele valiku nupuga saate valida juhtpaneeli kuva keele.

6

Unerežiimi nupp

Unerežiimi nupu puudutamisel lülitub seade unerežiimile.

7

Võrgu nupp

Võrgunuppu puudutades leiate teavet võrguühenduse kohta.

8

Nupp Help (Spikker)

Spikri nupu puudutamisel avaneb sisseehitatud abisüsteem.

9

Kerimisriba

Kerimisriba abil saate vaadata olemasolevate funktsioonide täielikku loendit.

10

Funktsioonid

Olenevalt seadme konfiguratsioonist võidakse sellel alal kuvada järgmisi funktsioone:

Seadme mällu salvestamine

USB-lt toomine

Seadme mälust toomine

Töö olek

Tarvikud

Salved

Haldus

Seadme hooldus

11

Koduekraani nupp

Puudutades koduekraani nuppu

, saate igal ajal naasta seadme koduekraanile.

6

Peatükk 1 Toote ülevaade

ETWW