HP LaserJet Enterprise M605 series - Juhtpaneeli vaade (4-realine juhtpaneel, ainult n- ja dn-mudelitel)

background image

Juhtpaneeli vaade (4-realine juhtpaneel, ainult n- ja dn-mudelitel)

Juhtpaneeli abil saate seadet konfigureerida ning vaadata seadme ja tööde olekuteavet.

1

2

7

8

9

10

11

3

4

5

6

1

Juhtpaneeli kuva

Näitab olekuteavet, menüüsid, abiteavet ja veateateid

2

Numbriklaviatuur

Numbriliste väärtuste sisestamiseks

4

Peatükk 1 Toote ülevaade

ETWW

background image

3

Tühjendusnupp

Taastab vaikeväärtused ja sulgeb abikuva

4

Kaustanupp

Võimaldab pääseda kiiresti menüüsse

Retrieve Job

(Töö toomine)

5

Koduekraani nupp

Avab ja sulgeb menüüsid

6

Nupp Tagasi

Liigub tagasi menüüpuu eelmise tasandi juurde või eelmise numbrisisestuse juurde

7

Allanool

Navigeerib loendi järgmise elemendi juurde või vähendab numbrielementide väärtust

8

Stopp-nupp

Tühistab käsiloleva prinditöö ja vabastab seadme lehtedest

9

OK

nupp

Salvestab elemendi valitud väärtuse

Teostab toimingu, mis on seotud juhtpaneeli näidikul esiletõstetud elemendiga

Lahendab veaolukorra, kui see on lahendatav

10

Nupp Help (Spikker)

Annab teavet juhtpaneeli näidikul kuvatud teate kohta

11

Ülesnool

Navigeerib loendi eelmise elemendi juurde või suurendab numbrielementide väärtust