HP LaserJet Enterprise M605 series - Tähestikuline register

background image

Tähestikuline register

Sümbolid/Numbrid

1. salv

paberi paigutus 26

ummistuste kõrvaldamine 94

1500-leheline mahukas sisendsalv

osa number 38

1500-leheline salv

ummistuste kõrvaldamine 96

2. salv

ummistuste kõrvaldamine 94

2. salv ja 500-lehelised salved

laadimine 27

paberi paigutus 29

500-leheline salv

ummistuste kõrvaldamine 94

500-lehelised paberisalved

osanumbrid 38

A

AirPrint 60

akustika tehnilised andmed 19

alamvõrgu mask 74

alus

osa number 38

andmed

elektrilised ja akustilised 19

Android-seadmed

printimine 60

B

Bonjour

tuvastamine 64

D

DIMMid

osanumbrid 38

draiverid, toetatud 8

dupleks

käsitsi (Mac) 52

käsitsi (Windows) 49

dupleksprintimine

Mac 52

dupleksprintimine (kahepoolne)

sätted (Windows) 49

Windows 49

dupleksseade

asukoht 3

osa number 38

ummistuste kõrvaldamine 106

E

elektrilised andmed 19

energia kasutamine,

optimeerimine 80

eripaber

printimine (Windows) 50

Ethernet (RJ-45)

asukoht 4

etiketid

printimine (Windows) 50

Explorer, toetatud versioonid

HP sisseehitatud veebiserver 64

F

faili üleslaadimine, Mac 71

faksiport

asukoht 4

fondid

üleslaadimine, Mac 71

H

HCI salv

ummistuste kõrvaldamine 96

HIP (riistvara integreerimise tasku)

asukoht 3

hoolduskomplektid

osanumbrid 39

HP ePrint 58

HP ePrint tarkvara 59

HP klienditeenindus 86

HP sisseehitatud veebiserver

avamine 73

HP veebiteenused 68

muude linkide loend 69

seadme nime muutmine 73

turbesätted 67

tõrkeotsingu tööriistad 67

võrguseadete muutmine 73

võrgusätted 68

HP sisseehitatud veebiserver (EWS)

funktsioonid 64

võrguühendus 64

HP sisseehitatud veebiserveri

prindisätted 66

teabelehed 65

üldine konfigureerimine 66

HP Utility 71

HP Utility, OS X 71

HP Utility Macile

Bonjour 71

funktsioonid 71

HP Web Jetadmin 82

HP veebiteenused

lubamine 68

hõlpsa juurdepääsuga USB-

printimine 61

I

Internet Explorer, toetatud

versioonid

HP sisseehitatud veebiserver 64

Interneti-protokolli andmeturve 77

IPsec (IP-TURVE) 77

IPv4 aadress 74

ETWW

Tähestikuline register 123

background image

IPv6 aadress 74

J

Jetadmin, HP Web 82

juhtmevaba prindiserver

osa number 38

juhtpaneel

asukoht 2

asukoht, funktsioonid 4, 5

spikker 87

K

kaal, seade 11

kahepoolne printimine

Mac 52

sätted (Windows) 49

kassetid

osanumbrid 41

vahetamine 41

kassett

tellimisnumber 46

Keele valiku nupp

asukoht 5

Kiire USB 2.0 printimisport

asukoht 4

kiirus, optimeerimine 80

kiled

printimine (Windows) 50

klambrid klammerdusseadmes

ummistuste kõrvaldamine 111

klambrikassetid

osanumbrid 39

klambrikassett

tellimisnumber 46

vahetamine 46

klammerdaja/virnastaja

osa number 38

klammerdusseade

ummistuste kõrvaldamine 111

klaviatuur

asukoht 2

klienditugi

on-line 86

Koduekraani nupp

asukoht 4, 5

kohandatud prindimaterjal,

laadimine 32

kohandatud prindimaterjali salv

osa number 38

paberi paigutus 34

kohtvõrk (LAN)

asukoht 4

kustutamine

talletatud tööd 56

kuumuti

ummistuste kõrvaldamine 101

kõvaketas

osa number 38

kõvakettad

krüptitud 78

käsidupleks

Mac 52

Windows 49

L

laadimine

paber 1. salve 24

paber 2. salve ja 500-lehelistesse

salvedesse 27

LAN port

asukoht 4

lehekülgi lehe kohta

valimine (Mac) 52

valimine (Windows) 50

lehekülgi minutis 7

liidesepordid

asukoht 4

lisaseadmed

osanumbrid 38

lisavarustus

tellimine 38

lukustamine

vormindi 79

M

Maci draiveri sätted

töö talletamine 55

mahukas salv, laadimine 30

mitme lahtriga postkast

osa number 38

mitu lehekülge lehel

printimine (Mac) 52

printimine (Windows) 50

mobiilne printimine

Android-seadmed 60

mobiilne printimine, toetatud

tarkvara 10

muude linkide loend,

HP sisseehitatud veebiserver 69

mõlemale lehepoolele printimine

Windows 49

mõlemale poolele printimine

käsitsi, Windows 49

Windows 49

mõõtmed, seade 11

mälu

komplektis 7

N

Netscape Navigator, toetatud

versioonid

HP sisseehitatud veebiserver 64

NFC-lisaseade

osa number 38

nõuded veebilehitsejale

HP sisseehitatud veebiserver

64

O

olek

HP Utility, Mac 71

online-tugi 86

operatsioonisüsteemid, toetatud 8

osanumbrid

klambrikassetid 39

lisaseadmed 38

tarvikud 39

toonerikassett 39

varuosad 39

OS X

HP Utility 71

P

paber

laadimine 1. salve 24

laadimine 2. salve ja 500-

lehelistesse salvedesse 27

paigutus 1. salves 26

paigutus 2. salves ja 500-

lehelistes salvedes 29

paigutus kohandatud

prindimaterjali salves 34

ummistused 93

valimine 117

paber, tellimine 38

paberisalved

osanumbrid 38

paberi sissevõtuprobleemid

lahendamine 91

124 Tähestikuline register

ETWW

background image

paberi tüübi

valimine (Windows) 50

paberi tüübid

valimine (Mac) 53

paberiummistused

asukoht 92

pordid

asukoht 4

postkast

ummistuste kõrvaldamine 109

prindidraiverid, toetatud 8

prindikassettide vahetamine 41

prindimaterjal

laadimine 1. salve 24

prindisätted,

HP sisseehitatud veebiserver 66

printimine

talletatud tööd 56

USB-talletustarvikutest 61

Printimine funktsiooniga NFC 58

Printimine funktsiooniga Wireless

Direct 58

Printimine lähiväljasidega (Near Field

Communication, NCF) 58

printimine mõlemale poolele

sätted (Windows) 49

puhastamine

paberitee 116

püsivara

uuendus, Mac 71

R

riistvara integreerimise tasku (HIP)

asukoht 3

RJ-45 port

asukoht 4

S

salved

asukoht 2

komplektis 7

mahutavus 7

salved, väljastus

asukoht 2

seadme olek 4, 5

seerianumber

asukoht 3

sisse/välja nupp

asukoht 2

Sisseehitatud veebiserver

avamine 73

seadme nime muutmine 73

võrguseadete muutmine 73

Sisseehitatud veebiserver (EWS)

funktsioonid 64

paroolide määramine 77

võrguühendus 64

Sisselogimine

juhtpaneel 78

Sisselogimisnupp

asukoht 5

spikker, juhtpaneel 87

Spikrinupp

asukoht 4, 5

Stopp-nupp

asukoht 4, 5

sätted

tehasesätete taastamine 88

süsteeminõuded

HP sisseehitatud veebiserver 64

T

tagumine väljastussalve

ummistuste kõrvaldamine 101

talletamine, töö

Maci sätted 55

talletatud tööd

kustutamine 56

loomine (Mac) 55

loomine (Windows) 54

printimine 56

tarkvara

HP Utility 71

tarvikud

kasutamine madala tasemega

89

klambrikasseti vahetamine 46

madala läve sätted 89

olek, vaatamine utiliidiga

HP Utility Macile 71

osanumbrid 39

tellimine 38

toonerikassettide vahetamine

41

tarvikute olek 116

TCP/IP

käsitsi IPv4 parameetrite

konfigureerimine 74

käsitsi IPv6 parameetrite

konfigureerimine 74

teabelehed,

HP sisseehitatud veebiserveri

lehed 65

tehase vaikesätete taastamine 88

tehniline tugi

on-line 86

tellimine

tarvikud ja lisavarustus 38

toitelüliti

asukoht 2

toiteühendus

asukoht 3

toonerikassetid

tellimisnumbrid 41

vahetamine 41

toonerikasseti olek 116

toonerikasseti piirkond

ummistuste kõrvaldamine 97

toonerikassett

kasutamine madala tasemega

89

madala läve sätted 89

osanumbrid 39

tootenumber

asukoht 3

tugi

võrgus 86

turvaluku pesa

asukoht 4

turvasätted

HP sisseehitatud veebiserver 67

turve

krüptitud kõvaketas 78

tõrkeotsing

probleemid paberi söötmisega

91

traadiga võrk 120

ummistused 93

võrguprobleemid 120

tõrkeotsingu tööriistad

HP sisseehitatud veebiserver 67

tööd, talletatud

kustutamine 56

loomine (Windows) 54

ETWW

Tähestikuline register 125

background image

Maci sätted 55

printimine 56

tööde talletamine

Windowsis 54

U

ummistused 96

1. salv 94

1500-leheline salv 96

2. salv 94

500-lehelised salved 94

asukoht 92

automaatne navigeerimine 93

dupleksseade 106

HCI salv 96

klammerdusseade 111

kuumuti 101

nende põhjused 93

postkast 109

tagumine väljastussalv 101

toonerikasseti piirkond 97

virnastusseade 111

väljastussalv 106

ümbrikusöötur 108

unerežiim 80

Unerežiimi nupp

asukoht 5

USB-pordid, valikulised

osa number 38

USB port

asukoht 4

USB-port

lubamine 61

USB-talletustarvikud

printimine 61

V

vahetamine

klambrikassett 46

vaikevõrguvärav, seade 74

varuosad

osanumbrid 39

Veebilehed

HP Web Jetadmin,

allalaadimine 82

Veebisaidid

klienditugi 86

virnastaja

osa number 38

virnastusseade

ummistuste kõrvaldamine 111

voolu

tarbimine 19

vormindaja

asukoht 3

võimsustarve

kuni 1 W 80

võrgud

alamvõrgu mask 74

HP Web Jetadmin 82

IPv4 aadress 74

IPv6 aadress 74

toetatud 7

vaikevõrguvärav 74

võrgu dupleksi seaded, muutmine

75

võrgu haldamine 73

võrgu liini kiiruse seaded,

muutmine 75

Võrgunupp

asukoht 5

võrguspikker, juhtpaneel 87

võrgusätted

HP sisseehitatud veebiserver 68

võrguvärav, vaikeseade 74

võrk

seaded, muutmine 73

seaded, vaatamine 73

seadme nimi, muutmine 73

Väljalogimisnupp

asukoht 5

väljastussalv

ummistuste kõrvaldamine 106

väljastussalved

asukoht 2

Värskendusnupp

asukoht 5

Ü

üldine konfigureerimine

HP sisseehitatud veebiserver 66

ümbrikud

laadimine 1. salve 24

paigutus 26

ümbrikud, laadimine 35

ümbrikusöötur

osa number 38

ummistuste kõrvaldamine 108

ümbrikusöötur, laadimine 35

126 Tähestikuline register

ETWW

background image
background image

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*E6B67-90942*

*E6B67-90942*

E6B67-90942