HP LaserJet Enterprise M605 series - Tehasesätete taastamine toote juhtpaneelilt

background image

Tehasesätete taastamine toote juhtpaneelilt

1.

Vajutage toote juhtpaneelil koduekraani nuppu .

2.

Avage järgmised menüüd.

Haldus

Üldsätted

Tehase vaikesätete taastamine

3.

Kinnitusteates märgitakse, et lähtestusfunktsiooni lõpuleviimisel võivad andmed kaotsi minna. Valige

protsessi lõpuleviimiseks

Reset

(Lähtesta).

MÄRKUS.

Pärast lähtestamise lõppu taaskäivitub toode automaatselt.