HP LaserJet Enterprise M605 series - Tehasesätete taastamine HP sisseehitatud veebiserverist (ainult võrku ühendatud toodete puhul)

background image

Tehasesätete taastamine HP sisseehitatud veebiserverist (ainult võrku ühendatud

toodete puhul)

1.

HP sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) avamine

a.

4-realised juhtpaneelid: vaadake juhtpaneeli kuvalt IP-aadressi.

Puuteekraaniga juhtpaneelid: seadme IP-aadressi või hosti nime kuvamiseks puudutage seadme

juhtpaneeli koduekraanil võrgunuppu .

b.

Avage veebilehitseja ja sisestage aadressireale IP-aadress või hosti nimi täpselt samamoodi, kui

seda kuvatakse toote juhtpaneelil. Vajutage arvuti klahvistikul klahvi

Enter

. Avaneb EWS.

MÄRKUS.

Kui veebibrauseris kuvatakse teadet There is a problem with this website’s security

certificate (Veebilehe turvasertifikaadiga on probleeme), kui püüate EWS-i avada, klõpsake

valikul Continue to this website (not recommended) (Jätka selle veebilehe avamist (ei ole

soovitatav)).

Valik Continue to this website (not recommended) (Jätka selle veebilehe avamist (ei ole

soovitatav)) ei kahjusta arvutit, kui liigute HP toote EWS-is ringi.

2.

Avage vahekaart General (Üldine).

3.

Klõpsake ekraanil vasakul Restore Factory Settings (Tehase vaikesätete taastamine).

4.

Klõpsake nuppu Reset (Lähtesta).

MÄRKUS.

Pärast lähtestamise lõppu taaskäivitub toode automaatselt.

88

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

Teateid „Cartridge is low” (Kassett tühjeneb) või „Cartridge is

very low” (Kassett peaaegu tühi) kuvatakse toote juhtpaneelil

Cartridge is low (Kassett tühjeneb): seade annab märku, kui toonerikasseti tase on madal. Toonerikasseti

tegelik järelejäänud kasutusiga võib varieeruda. Mõelge teise installitava printerikasseti varumisele juhuks,

kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks. Toonerikassetti pole praegu vahetada vaja.

Cartridge is very low (Kassett on peaaegu tühi): seade annab märku, kui toonerikasseti tase on väga madal.

Toonerikasseti tegelik järelejäänud kasutusiga võib varieeruda. Mõelge teise installitava printerikasseti

varumisele juhuks, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks. Toonerikassetti ei pea kohe vahetama, kui

just prindikvaliteet ei ole vastuvõetamatu.

Kui HP toonerikasseti tase jõuab väärtusele Very Low (Väga madal), on HP kvaliteet-kaitsegarantii selle

toonerikasseti puhul lõppenud.

Seade „Very Low” (Väga madal) muutmine

Saate vahetada seda, kuidas seade reageerib, kui tarvikute olek jõuab väga madalale tasemele. Kui

paigaldate uue toonerikasseti, ei pea te neid seadeid uuesti määrama.

1.

Vajutage toote juhtpaneelil koduekraani nuppu .

2.

Avage järgmised menüüd.

Tarvikud

Tarvikute haldamine

Tarvikute sätted

Black Cartridge

(Mustvalge kassett) või

Color Cartridges

(Värvilised kassetid)

Väga madalad sätted

3.

Valige üks järgmistest suvanditest.

Valige suvand

Stop

(Peata), et toode lõpetaks printimise, kui kassett jõuab läveni Very Low (Väga

madal).

Valige suvand

Prompt to continue

(Küsi, kas jätkata), et toode lõpetaks printimise, kui kassett

jõuab läveni Very Low (Väga madal). Võite küsimuse kinnitada või kasseti asendada ja printimist

jätkata.

Valige suvand

Continue

(Jätka), et toode hoiataks teid, kui kasseti tase on väga madal, ning

jätkaks küsimata printimist pärast taseme Very Low (Väga madal) ületamist. Selle tulemuseks

võib olla mitterahuldav printimiskvaliteet.

Faksimisfunktsiooniga toodete jaoks

Kui toode on seadistatud suvandile

Stop

(Peata) või

Prompt to continue

(Küsi, kas jätkata), esineb risk, et

fakse ei prindita, kui toode printimist jätkab. See võib ilmneda, kui toode on vastu võtnud rohkem fakse, kui

mälu toote ootelolekus mahutab.

Toode saab läveni Very Low (Väga madal) jõudes katkestusteta fakse printida, kui valite toonerikasseti jaoks

suvandi

Continue

(Jätka), kuid siis võib printimiskvaliteet väheneda.

ETWW