HP LaserJet Enterprise M605 series - Toonerikasseti oleku kontrollimine

background image

Toonerikasseti oleku kontrollimine

Järgige neid samme, et kontrollida toonerikassettide hinnangulist kasutusiga ja võimaluse korral ka

vahetatavate hooldusosade olekut.

Esimene samm: tarvikute olekulehe printimine

1.

Vajutage toote juhtpaneelil koduekraani nuppu .

2.

Valige

Supplies

(Tarvikud).

3.

Kõikide tarvikuüksuste olek on ekraanil loetletud.

4.

Kõikide tarvikuüksuste (sh ehtsate HP osade numbrid tarvikute uuesti tellimiseks) olekuaruande

printimiseks valige

Manage Supplies

(Tarvikute haldamine) ja seejärel

Print Supplies Status

(Prindi

tarvikute olek).

Teine samm: Tarvikute oleku kontrollimine

1.

Vaadake tarvikute olekulehte, et kontrollida toonerikassettide kasutusiga ja võimaluse korral ka

vahetatavate hooldusosade olekut.

Kui kasutate toonerikassetti, mille hinnanguline kasutusiga on lõppenud, võivad tekkida

prindikvaliteedi probleemid. Tarvikute oleku lehekülg annab märku, kui tarviku tase on väga madal.

Pärast HP tarviku jõudmist väga madalale lävele on selle tarviku HP ülim kaitsegarantii lõppenud.

Toonerikassetti ei pea kohe vahetama, kui just prindikvaliteet ei ole vastuvõetamatu. Mõelge teise

installitava printerikasseti varumisele juhuks, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks.

Kui teil on vaja toonerikassett või muu vahetatav osa välja vahetada, loetleb tarvikute oleku lehekülg

ehtsate HP osade numbrid.

2.

Kontrollige, kas kasutate ehtsat HP kassetti.

Ehtsal HP toonerikassetil on peal sõnad „HP” või „Hewlett-Packard” või HP logo. Lisateavet HP

kassettide tuvastamise kohta leiate veebilehelt

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.