HP LaserJet Enterprise M605 series - Kolmas samm: individuaalse salve joonduse seadistamine

background image

Kolmas samm: individuaalse salve joonduse seadistamine

Järgige neid samme erisalvest printides, kui tekst või pildid ei asu keskel või need ei ole prinditud lehel

õigesti joondatud.

1.

Vajutage toote juhtpaneelil koduekraani nuppu .

2.

Avage järgmised menüüd.

Haldus

Üldsätete

Prindikvaliteet

Kujutise registreerimine

3.

Valige reguleerimiseks salv.

4.

Valige

Print Test Page

(Testlehe printimine) ja seejärel järgige prinditud lehekülgedel olevaid juhiseid.

5.

Tulemuste kontrollimiseks valige uuesti

Print Test Page

(Testlehe printimine) ning reguleerige vajaduse

korral veel.

6.

Uute sätete salvestamiseks puudutage nuppu

Save

(Salvesta) või vajutage nuppu

OK

.