HP LaserJet Enterprise M605 series - Valikulise 1500-lehelise mahuka salve paberiummistuste kõrvaldamine

background image

Valikulise 1500-lehelise mahuka salve paberiummistuste kõrvaldamine

1500-lehelise mahuka salve paberiummistuste kõrvaldamiseks järgige järgmisi juhiseid. Ummistuse korral

kuvatakse juhtpaneelil animatsiooni, mis aitab ummistuse kõrvaldada.

1.

Avage salve esiluuk.

3

2.

Eemaldage paberivirn.

3.

Kui kinnikiilunud paberi serv on söödualas nähtav, tõmmake

paber aeglaselt alla ja seadmest välja. (Ärge tõmmake paberit

otse, siis see rebeneb.) Kui paber ei ole nähtav, vaadake

ülemise kaane piirkonda.

96

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

4.

Veenduge, et paber ei ulatu üle paberijuhikutel olevate

täitepiiri märkide ning et virna esiserv on nooltega kohakuti.

5.

Sulgege salve esiluuk.