HP LaserJet Enterprise M605 series - Sagedased või korduvad paberiummistused?

background image

Sagedased või korduvad paberiummistused?

Paberiummistuste vähendamiseks proovige teha järgmist.

1.

Kasutage tootes ainult paberit, mis vastab HP nõuetele.

2.

Kasutage paberit, mis ei ole kortsus, voltidega ega kahjustatud. Vajadusel kasutage teisest pakist

võetud paberit.

3.

Ärge kasutage paberit, millele on varem prinditud või kopeeritud.

4.

Veenduge, et salv ei ole üle täidetud. Sellisel juhul eemaldage salvest kogu paber, koputage paberipakk

ühtlaseks ja asetage osa paberist salve tagasi.

5.

Veenduge, et salve paberijuhikud on reguleeritud vastavalt paberi suurusele. Reguleerige juhikuid nii, et

need puudutaksid paberipakki seda painutamata.

6.

Veenduge, et salv on tootesse lõpuni sisse lükatud.

7.

Kui prindite raskele, reljeef- või perfopaberile, kasutage käsisöödu funktsiooni ja sisestage lehed

ükshaaval.

8.

Avage toote juhtpaneelil menüü

Trays

(Salved). Veenduge, et salv oleks seadistatud paberitüübi ja

suuruse osas nõuetekohaselt.

9.

Veenduge, et töökeskkond vastaks soovitatud spetsifikatsioonidele.

ETWW

Paberiummistuste kõrvaldamine

93