HP LaserJet Enterprise M605 series - USB-pordi lubamine printimiseks

background image

USB-pordi lubamine printimiseks

Vaikimisi on USB-port keelatud. Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb USB-port lubada. Kasutage pordi

lubamiseks ühte järgmistest toimingutest.

USB-pordi lubamine toote juhtpaneeli menüüdest

1.

Vajutage toote juhtpaneelil koduekraani nuppu .

2.

Avage järgmised menüüd.

Haldus

Üldsätted

USB-lt toomise lubamine

3.

Valige suvand

Enabled

(Lubatud), seejärel puudutage nuppu

Save

(Salvesta) või vajutage nuppu

OK

.

USB-pordi lubamine HP sisseehitatud veebiserverist (ainult võrku ühendatud toodete puhul)

1.

HP sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) avamine

a.

4-realised juhtpaneelid: vaadake juhtpaneeli kuvalt IP-aadressi.

Puuteekraaniga juhtpaneelid: seadme IP-aadressi või hosti nime kuvamiseks puudutage seadme

juhtpaneeli koduekraanil võrgunuppu .

ETWW

Printimine USB-pordist

61

background image

b.

Avage veebilehitseja ja sisestage aadressireale IP-aadress või hosti nimi täpselt samamoodi, kui

seda kuvatakse toote juhtpaneelil. Vajutage arvuti klahvistikul klahvi

Enter

. Avaneb EWS.

MÄRKUS.

Kui veebibrauseris kuvatakse teadet There is a problem with this website’s security

certificate (Veebilehe turvasertifikaadiga on probleeme), kui püüate EWS-i avada, klõpsake

valikul Continue to this website (not recommended) (Jätka selle veebilehe avamist (ei ole

soovitatav)).

Valik Continue to this website (not recommended) (Jätka selle veebilehe avamist (ei ole

soovitatav)) ei kahjusta arvutit, kui liigute HP toote EWS-is ringi.

2.

Avage vahekaart Print (Printimine).

3.

Klõpsake ekraanil vasakul Retrieve from USB Setup (USB-lt toomise seadistamine)

4.

Valige märkeruut Enable Retrieve from USB (USB-lt toomise lubamine).

5.

Klõpsake Apply (Rakenda).