HP LaserJet Enterprise M605 series - Printimine (Windows)

background image

Printimine (Windows)

Järgmine toiming kirjeldab põhilist printimistoimingut Windowsis.

1.

Valige tarkvaraprogrammis suvand Printimine.

2.

Valige printerite nimekirjast toode. Seadete muutmiseks klõpsake või puudutage nuppu Properties

(Atribuudid) või Preferences (Eelistused), et prindidraiver avada.

MÄRKUS.

Nupu nimi on erinevate tarkvarapogrammide puhul erinev.

MÄRKUS.

Et nendele funktsioonidele operatsioonisüsteemi Windows 8 või 8.1 avakuvalt ligi pääseda,

valige Devices (Seadmed), Print (Prindi) ning seejärel valige printer.

3.

Klõpsake või puudutage prindidraiveri vahekaarte, et saadaval olevaid suvandeid konfigureerida.

Näiteks määrake paberi suund vahekaardil Finishing (Viimistlemine) ning paberi allikas, paberi tüüp,

paberi suurus ja kvaliteediseaded vahekaardil Paper/Quality (Paber/kvaliteet).

4.

Klõpsake või puudutage nuppu OK, et dialoogikasti Printimine. Valige sellelt ekraanilt prinditavate

koopiate arv.

5.

Töö printimisek klõpsake või puudutage nuppu OK.

48

Peatükk 4 Printimine

ETWW