HP LaserJet Enterprise M605 series - Sissejuhatus

background image

Sissejuhatus

Allpool kirjeldatakse seadme konfigureerimist valikulise kohandatud prindimaterjali salve kasutamiseks (osa

number F2G75A) ja paberi asetamist sellesse salve. Kohandatud prindimaterjali salv mahub ainult 2. salve

asukohta ning mahutab väiksema formaadiga paberit kui samas kohas asuv standardsalv. See võimaldab

kasutada järgmisi paberiformaate:

Statement

5 x 7

5 x 8

A5

A6

B6 (JIS)

Jaapani pööratud topeltpostkaart

Kahepoolne postkaart (JIS)

MÄRKUS.

Klammerdaja ei toeta ühtki paberiformaati, mida toetab kohandatud prindimaterjali salv.

Automaatne dupleksseade toetab A5-formaati, kui asetada paber seadmesse lühem serv eespool, kuid mitte

ühtki muud formaati, mida toetab kohandatud prindimaterjali salv.