HP LaserJet Enterprise M605 series - Sissejuhatus

background image

Sissejuhatus

Allpool kirjeldatakse paberi asetamist 2. salve ja valikulistesse 500-lehelistesse salvedesse (osa number

F2G68A). See salv mahutab kuni 500 lehte 75 g/m

2

paberit.

MÄRKUS.

500-lehelistesse salvedesse asetatakse paber samamoodi nagu 2. salve. Siin on näidatud ainult

2. salv.

1.

Avage salv.

MÄRKUS.

Ärge avage seda salve, kui see on kasutuses.

2.

Enne paberi asetamist salve kohandage paberi laiuse juhikuid,

pigistades kohandamisriive ning libistades juhikuid vastavalt

kasutatava paberi suurusele.

2

X

A5

JIS B5

EXEC

A4

LGL/LTR

ETWW

Asetage paber 2. salve ja 500-lehelistesse salvedesse

27

background image

3.

Kohandage paberi pikkuse juhikut, pigistades kohandamisriivi

ning libistades juhikut vastavalt kasutatava paberi suurusele.

2

4.

Laadige paber salve. Veenduge, et juhikud puudutavad

kergelt paberivirna, kuid ärge seda painutage. Paberi õige

paigutuse kohta vt

Paberi paigutus 2. salves ja 500-lehelistes

salvedes lk 29

.

MÄRKUS.

Ummistuste vältimiseks reguleerige

paberijuhikuid vastavalt paberi formaadile ja ärge pange

salve liiga täis. Veenduge, et virna ülemine serv on allpool

salve täituvusnäidikut.

2

5.

Sulgege salv.

28

Peatükk 2 Paberisalved

ETWW

background image

6.

Toote juhtpaneelil kuvatakse salve konfiguratsiooniteadet.

7.

Kui kuvatud on vale paberisuurus ja -tüüp, valige

Modify

(Muuda), et määrata teistsugune paberi suurus või tüüp.

Kohandatud suurusega paberi puhul määrake paberi X- ja Y-

külje mõõtmed, kui seadme juhtpaneelile ilmub vastav

korraldus.

2

Y

X