Abi HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Kasutusjuhend

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Kasutusjuhend

background image

Autoriõigus ja litsents

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine on

ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja

arvatud autoriõiguse seadustes lubatud

juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata

muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad

garantiid on esitatud nende toodete ja

teenustega kaasasolevates garantiikirjades.

Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada

lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda

võivate tehniliste või toimetuslike vigade või

puuduste eest.

Osa number: E6B67-90942

Edition 1, 4/2015

Kaubamärkide nimetused

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

ja

PostScript

®

on ettevõttele Adobe Systems

Incorporated kuuluvad kaubamärgid.

Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple

Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid

USA-s ja teistes riikides/regioonides. iPod on

ettevõtte Apple Computer, Inc. kaubamärk.

iPod on mõeldud vaid juriidiliseks või õigusi

omava üksuse volitusega kopeerimiseks. Ärge

varastage muusikat.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® on Microsoft Corporation'i

USA-s registreeritud kaubamärgid.

UNIX

®

on ettevõtte The Open Group

registreeritud kaubamärk.

background image

Sisukord

1 Toote ülevaade ............................................................................................................................................. 1

Toote vaated .......................................................................................................................................................... 1

Toote eestvaade .................................................................................................................................. 2
Printeri tagantvaade ........................................................................................................................... 3
Liidespordid ......................................................................................................................................... 4
Juhtpaneeli vaade (4-realine juhtpaneel, ainult n- ja dn-mudelitel) ................................................. 4
Juhtpaneeli vaade (puuteekraani juhtpaneel, ainult x-mudelitel) .................................................... 5

Toote andmed ........................................................................................................................................................ 7

Tehnilised andmed .............................................................................................................................. 7
Toetatud operatsioonisüsteemid ....................................................................................................... 8
Mobiilsed printimislahendused ......................................................................................................... 10
Seadme mõõtmed ............................................................................................................................. 11

Müügil olevate seadmete mõõtmed .............................................................................. 11
Sisestus- ja väljastusseadmete mõõtmed ..................................................................... 13
Seadmete ja valikuliste lisaseadmete näidiskombinatsioonide mõõtmed .................. 16

Esimene kombinatsioon ............................................................................... 17
Teine kombinatsioon .................................................................................... 17
Kolmas kombinatsioon ................................................................................ 18

Voolu tarbimine, elektrilised andmed ja akustiline kuuldavus ........................................................ 19
Töökeskkonna vahemik .................................................................................................................... 20

Toote riistvara seadistamine ja tarkvara installimine ........................................................................................ 21

2 Paberisalved ............................................................................................................................................... 23

Paberi laadimine 1. salve .................................................................................................................................... 24

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 24
Paberi paigutus 1. salves .................................................................................................................. 26

Asetage paber 2. salve ja 500-lehelistesse salvedesse ..................................................................................... 27

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 27
Paberi paigutus 2. salves ja 500-lehelistes salvedes ...................................................................... 29

Asetage paber valikulisse 1500-lehelisse mahukasse salve ............................................................................. 30

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 30
Salve täitmine ................................................................................................................................... 30

ETWW

iii

background image

Asetage paber valikulisse kohandatud prindimaterjali salve ............................................................................ 32

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 32
Seadme konfigureerimine kohandatud prindimaterjali kasutamiseks ........................................... 32
Paberi asetamine kohandatud prindimaterjali salve ....................................................................... 33
Paberi paigutus kohandatud prindimaterjali salves ........................................................................ 34

Ümbrike asetamine seadmesse .......................................................................................................................... 35

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 35
Ümbriku paigutus .............................................................................................................................. 36

3 Tarvikud, lisaseadmed ja osad ...................................................................................................................... 37

Tarvikute, lisaseadmete ja osade tellimine ........................................................................................................ 38

Tellimine ............................................................................................................................................ 38
Tarvikud ja lisaseadmed ................................................................................................................... 38
Kliendi parandatavad osad ............................................................................................................... 39

Toonerikassettide vahetamine ........................................................................................................................... 41

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 41
Toonerikasseti andmed .................................................................................................................... 41
Kasseti eemaldamine ja asendamine ............................................................................................... 42

Klambrikasseti vahetamine ................................................................................................................................ 46

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 46
Klambrikasseti eemaldamine ja vahetamine ................................................................................... 46

4 Printimine ................................................................................................................................................... 47

Prinditööd (Windows) .......................................................................................................................................... 48

Printimine (Windows) ........................................................................................................................ 48
Automaatne kahepoolne printimine (Windows) .............................................................................. 49
Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine (Windows) ...................................................................... 49
Mitme lehekülje ühele lehele printimine (Windows) ........................................................................ 50
Paberi tüübi valimine (Windows) ...................................................................................................... 50
Täiendavad printimisülesanded ....................................................................................................... 50

Prinditööd (OS X) ................................................................................................................................................. 52

Printimine (OS X) ............................................................................................................................... 52
Automaatselt mõlemale poolele printimine (OS X) ......................................................................... 52
Käsitsi mõlemale poolele printimine (OS X) ..................................................................................... 52
Mitme lehekülje ühele lehele printimine (OS X) ............................................................................... 52
Paberi tüübi valimine (OS X) .............................................................................................................. 53
Täiendavad printimisülesanded ....................................................................................................... 53

Talletage prinditöid toote, et neid hiljem printida .............................................................................................. 54

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 54
Looge talletatud töö (Windows) ....................................................................................................... 54
Looge talletatud töö (OS X) ............................................................................................................... 55

iv

ETWW

background image

Printige talletatud töö ...................................................................................................................... 56
Kustutage talletatud töö .................................................................................................................. 56

Mobiilne printimine .............................................................................................................................................. 58

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 58
Printimine funktsioonidega Wi-Fi Direct ja NFC ............................................................................... 58
HP ePrint e-posti kaudu .................................................................................................................... 58
HP ePrint tarkvara ............................................................................................................................. 59
AirPrint ............................................................................................................................................... 60
Androidi sisseehitatud printimine ..................................................................................................... 60

Printimine USB-pordist ........................................................................................................................................ 61

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 61
USB-pordi lubamine printimiseks ..................................................................................................... 61
Dokumentide printimine USB-välkmälust ........................................................................................ 62

5 Toote haldamine ......................................................................................................................................... 63

Täiendav konfigureerimine HP sisseehitatud veebiserveriga (EWS) ................................................................. 64

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 64
HP sisseehitatud veebiserverile (Embedded Web Server, EWS) ligipääsemine .............................. 64
HP sisseehitatud veebiserveri funktsioonid ..................................................................................... 65

Information (teabe) vahekaart ....................................................................................... 65
General (Üldine) vahekaart ............................................................................................. 66
Vahekaart Printimine ...................................................................................................... 66
Troubleshooting (Tõrkeotsing) vahekaart ..................................................................... 67
Security (Turvalisus) vahekaart ..................................................................................... 67
Vahekaart HP veebiteenused ......................................................................................... 68
Vahekaart Võrgundus: .................................................................................................... 68
Teiste linkide nimekiri ..................................................................................................... 69

Täiustatud konfiguratsioon koos HP utiliidiga OS X jaoks ................................................................................. 71

HP Utility avamine ............................................................................................................................. 71
HP Utility funktsioonid ...................................................................................................................... 71

IP võrguseadete konfigureerimine ..................................................................................................................... 73

Printeri jagamisteade ........................................................................................................................ 73
Võrguseadete vaatamine või muutmine .......................................................................................... 73
Võrgus seadme nime muutmine ....................................................................................................... 73
IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu .......................................... 74
IPv6 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu .......................................... 74
Liini kiiruse ja dupleksi seaded ......................................................................................................... 75

Toote turbefunktsioonid ..................................................................................................................................... 77

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 77
Turbeavaldused ................................................................................................................................ 77
Interneti-protokolli andmeturve ...................................................................................................... 77

ETWW

v

background image

Määrake süsteemi parool või muutke seda, kasutades sisseehitatud veebiserverit. .................... 77
Tootesse sisselogimine ..................................................................................................................... 78
Krüptimistugi. HP kõrgjõudlusega turvaline kõvaketas .................................................................. 78
Lukustage vormindi .......................................................................................................................... 79

Kokkuhoiu seaded ............................................................................................................................................... 80

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 80
Printimine režiimil EconoMode ......................................................................................................... 80
Seadistage unerežiimi taimer ning konfigureerige toode nii, et see kasutaks kuni 1 W
võimsust ............................................................................................................................................ 80

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 82
Tarkvara ja püsivara uuendused ......................................................................................................................... 83

6 Probleemide lahendamine ............................................................................................................................ 85

Klienditugi ............................................................................................................................................................ 86
Juhtpaneeli spikrisüsteem .................................................................................................................................. 87
Tehase vaikesätete taastamine .......................................................................................................................... 88

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 88
Tehasesätete taastamine toote juhtpaneelilt ................................................................................. 88
Tehasesätete taastamine HP sisseehitatud veebiserverist (ainult võrku ühendatud toodete
puhul) ................................................................................................................................................ 88

Teateid „Cartridge is low” (Kassett tühjeneb) või „Cartridge is very low” (Kassett peaaegu tühi)
kuvatakse toote juhtpaneelil .............................................................................................................................. 89

Seade „Very Low” (Väga madal) muutmine ..................................................................................... 89

Faksimisfunktsiooniga toodete jaoks ............................................................................ 89

Tarvikute tellimine ............................................................................................................................ 90

Toode ei võta paberit sisse või söödab valesti ................................................................................................... 91

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 91
Toode ei võta paberit sisse ............................................................................................................... 91
Toode võtab korraga sisse mitu paberilehte ................................................................................... 91

Paberiummistuste kõrvaldamine ........................................................................................................................ 92

Sissejuhatus ...................................................................................................................................... 92
Ummistuse asukoht .......................................................................................................................... 92
Automaatne navigeerimine ummistuste kõrvaldamisel ................................................................. 93
Sagedased või korduvad paberiummistused? ................................................................................. 93
Paberiummistuste kõrvaldamine 1. salvest ..................................................................................... 94
Paberiummistuste kõrvaldamine 2. salves ja 500-lehelistes salvedes .......................................... 94
Valikulise 1500-lehelise mahuka salve paberiummistuste kõrvaldamine ..................................... 96
Paberiummistuste kõrvaldamine toonerikasseti piirkonnast ......................................................... 97
Tagumise väljastussalve paberiummistuste kõrvaldamine .......................................................... 101
Paberiummistuste kõrvaldamine kuumuti piirkonnast ................................................................. 101
Paberiummistuste kõrvaldamine väljastussalvest ....................................................................... 106

vi

ETWW

background image

Dupleksseadmest ummistuste kõrvaldamine ............................................................................... 106
Paberiummistuste kõrvaldamine ümbrikusööturist ..................................................................... 108
5 lahtriga postkasti paberiummistuste kõrvaldamine .................................................................. 109
Klammerdaja või klammerdaja/virnastaja ummistuste kõrvaldamine ......................................... 111

Klammerdaja või klammerdaja/virnastaja paberiummistuste kõrvaldamine ............ 111
Eemaldage klammerdajast/virnastajast kinnikiilunud klambrid ................................ 113

Prindikvaliteedi parandamine ........................................................................................................................... 115

Sissejuhatus .................................................................................................................................... 115
Teisest tarkvaraprogrammist printimine ....................................................................................... 115
Kontrollige prinditöö paberi tüübi seadet ...................................................................................... 115

Kontrollige paberi tüübi sätet (Windows) .................................................................... 115
Paberi tüübi seade kontrollimine (OS X) ...................................................................... 115

Toonerikasseti oleku kontrollimine ............................................................................................... 116
Toote puhastamine ......................................................................................................................... 116

Puhastuslehe printimine .............................................................................................. 116

Vaadake toonerikassett üle ............................................................................................................ 117
Paberi ja printimiskeskkonna kontrollimine .................................................................................. 117

Esimene samm: HP nõuetele vastava paberi kasutamine .......................................... 117
Teine samm: keskkonna kontrollimine ........................................................................ 117
Kolmas samm: individuaalse salve joonduse seadistamine ....................................... 118

Proovige erinevat prindidraiverit ................................................................................................... 118

Traadiga võrgu probleemide lahendamine ...................................................................................................... 120

Sissejuhatus .................................................................................................................................... 120
Kehv füüsiline ühendus ................................................................................................................... 120
Arvuti kasutab tootel vale IP-aadressi ........................................................................................... 120
Arvuti ei saa tootega suhelda ......................................................................................................... 120
Toode kasutab võrgu jaoks vale linki ja võrguseadeid .................................................................. 121
Uued tarkvaraprogrammid võivad tekitada probleeme ühilduvusega ......................................... 121
Teie arvuti või tööjaam võib olla valesti seadistatud .................................................................... 121
Toode on keelatud või on teised võrguseaded valed .................................................................... 121

Tähestikuline register ................................................................................................................................... 123

ETWW

vii

background image

viii

ETWW

background image

1