HP LaserJet Enterprise M605 series - Afhjælp papirstop i tonerpatronområdet

background image

Afhjælp papirstop i tonerpatronområdet

Brug følgende fremgangsmåde til at kontrollere for papir på alle mulige stoppositioner i

tonerpatronområdet. Når der er et stop, vises der en animation i kontrolpanelet om, hvordan du afhjælper

stoppet.

DAWW

Afhjælp papirstop

99

background image

1.

Åbn topdækslet.

2.

Fjern tonerpatronen.

FORSIGTIG:

Udsæt ikke tonerpatronen for lys i

mere end nogle få minutter for at forhindre, at

den bliver beskadiget. Læg et stykke papir over

tonerpatronen, mens den er taget ud af

produktet.

3.

Tag fat i det grønne håndtag, og løft

papirindføringspladen. Træk langsomt det

fastklemte papir ud af produktet. Pas på, at

papiret ikke går i stykker. Hvis det er vanskeligt

at fjerne papiret, skal du prøve at fjerne det fra

papirbakkeområdet.

100 Kapitel 6 Løs problemer

DAWW

background image

4.

Åbn bakke 1.

5.

Fjern dækslet til konvoluttilbehøret. Hvis der er

papir til stede, fjernes det.

6.

Drej papirstyret for at se efter yderligere

fastklemt papir under det. Hvis der er fastklemt

papir, skal du fjerne det.

DAWW

Afhjælp papirstop 101

background image

7.

Sæt dækslet til konvoluttilbehøret på igen, og luk

bakke 1.

8.

Udskift tonerpatronen.

9.

Luk topdækslet.

102 Kapitel 6 Løs problemer

DAWW