HP LaserJet Enterprise M605 series - Afhjælp papirstop i dupleksenheden

background image

Afhjælp papirstop i dupleksenheden

Brug følgende fremgangsmåde til at kontrollere for papir på alle mulige stoppositioner i den automatiske

dupleksenhed. Når der er et stop, vises der en animation i kontrolpanelet om, hvordan du afhjælper stoppet.

1.

Løft op i dupleksenheden, og træk den ud for at

fjerne den.

108 Kapitel 6 Løs problemer

DAWW

background image

2.

Fjern eventuelt papir oven på bakke 2. (Det kan

være nødvendigt at række ind i produktet.)

3.

Træk langsomt eventuelt fastklemt papir ud af

dupleksenheden.

4.

Sæt dupleksenheden i produktet.

DAWW

Afhjælp papirstop 109