HP LaserJet Enterprise M605 series - Indstil dvaletimeren, og konfigurer produktet til at bruge 1 watt eller mindre

background image

Indstil dvaletimeren, og konfigurer produktet til at bruge 1 watt eller mindre

Produktet har flere indstillinger for den energibesparende dvaletimerfunktion. Tidsudsættelsen for at gå i

tilstanden Dvale/auto fra er justerbar, og strømforbruget under tilstanden Dvale/auto fra varierer alt efter

valg af indstillingen for Aktivér/Tænd.

1.

Tryk på knappen Hjem på produktets kontrolpanel.

2.

Åbn følgende menuer:

82

Kapitel 5 Administrer produktet

DAWW

background image

Administration

Generelle indstillinger

Energiindstillinger

Indstillinger for dvaletimer

3.

Kun kontrolpaneler med 4 linjer: Vælg

Dvale/auto fra-timer

, og vælg derefter

Aktiveret

. Tryk på

knappen

OK

.

4.

Vælg

Dvale/Auto fra efter

.

5.

Brug tastaturet til at indtaste det relevante tidspunkt, og tryk derefter på knappen

Gem

, eller tryk på

knappen

OK

.

BEMÆRK:

Dvaletilstanden er som standard indstillet til 1 minut.

6.

Vælg en af indstillingerne

Aktivér/tænd automatisk ved disse hændelser

:

Alle hændelser

: Produktet vågner, når det modtager et udskriftsjob (gennem USB-porten,

netværksporten eller en trådløs forbindelse), eller når der trykkes på en knap på kontrolpanelet,

eller en dør eller bakke åbnes.

Netværksport

: Produktet vågner, når det modtager et udskriftsjob (der er sendt gennem

netværksporten), eller når der trykkes på en knap på kontrolpanelet, eller en dør eller bakke

åbnes. Med denne indstilling anvender produktet 1 watt eller mindre, mens det er i tilstanden

Dvale/auto fra.

Kun strømknap

: Produktet vågner kun, når der trykkes på tænd/sluk-knappen. Med denne

indstilling anvender produktet 1 watt eller mindre, mens det er i tilstanden Dvale/auto fra.

DAWW

Economy-indstillinger

83