HP LaserJet Enterprise M605 series hjælp

background image

Brugervejledning

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt,

for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i

henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -

serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke

ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl

eller mangler heri.

Varenummer: E6B67-90912

Edition 1, 4/2015

Varemærker

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

og

PostScript

®

er varemærker tilhørende Adobe

Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoet er varemærker

tilhørende Apple Computer, Inc., der

registreret i USA og andre lande/områder. iPod

er et varemærke tilhørende Apple Computer,

Inc. iPod må kun anvendes til lovlig kopiering

eller kopiering autoriseret af indehaveren af

rettighederne. Stjæl ikke musik.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Produktoversigt ............................................................................................................................................ 1

Produktoversigter ................................................................................................................................................. 1

Produktet set forfra ............................................................................................................................ 2
Produktet set bagfra ........................................................................................................................... 3
Interfaceporte ..................................................................................................................................... 4
Kontrolpanelvisning (kontrolpanel med 4 linjer, kun n- og dn-modeller) ........................................ 4
Visning af kontrolpanel (kontrolpanel med berøringsskærm, kun x-modeller) ............................... 5

Produktspecifikationer .......................................................................................................................................... 7

Tekniske specifikationer ..................................................................................................................... 7
Understøttede operativsystemer ....................................................................................................... 8
Mobile udskriftsløsninger ................................................................................................................. 11
Produktets mål .................................................................................................................................. 11

Produkternes mål som solgt .......................................................................................... 11
Mål for tilbehør til indbakke og udbakke ....................................................................... 13
Mål for eksempelkombinationer af produkterne og valgfrit tilbehør ........................... 16

Kombination 1 .............................................................................................. 17
Kombination 2 .............................................................................................. 17
Kombination 3 .............................................................................................. 18

Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner ................................................ 19
Område for driftsmiljø ...................................................................................................................... 20

Konfiguration af produkthardware og softwareinstallation .............................................................................. 21

2 Papirbakker ................................................................................................................................................ 23

Opfyldning af bakke 1 ......................................................................................................................................... 24

Indledning .......................................................................................................................................... 24
Papirretning for bakke 1 ................................................................................................................... 26

Læg i bakke 2 og bakkerne til 500 ark ................................................................................................................ 27

Indledning .......................................................................................................................................... 27
Papirretning for bakke 2 og bakkerne til 500 ark ............................................................................ 29

Opfyldning af højkapacitetsbakken til 1.500 ark ............................................................................................... 30

Indledning .......................................................................................................................................... 30
Fyld bakken ....................................................................................................................................... 30

DAWW

iii

background image

Opfyldning af den tilpassede mediebakke (ekstraudstyr) ................................................................................. 32

Indledning .......................................................................................................................................... 32
Konfigurer produktet til den tilpassede mediebakke ...................................................................... 32
Ilæg papir i den tilpassede mediebakke ........................................................................................... 33
Papirretning i tilpasset mediebakke ................................................................................................. 34

Ilæg konvolutter .................................................................................................................................................. 35

Indledning .......................................................................................................................................... 35
Konvolutretning ................................................................................................................................ 36

3 Forbrugsvarer, tilbehør og reservedele ......................................................................................................... 37

Bestil forbrugsvarer, tilbehør og reservedele .................................................................................................... 38

Bestilling ............................................................................................................................................ 38
Forbrugsvarer og ekstraudstyr ......................................................................................................... 38
Dele til reparationer foretaget af kunden ........................................................................................ 39

Udskiftning af tonerpatronerne .......................................................................................................................... 42

Indledning .......................................................................................................................................... 42
Oplysninger om tonerpatron ............................................................................................................ 42
Fjern og udskift patronen ................................................................................................................. 43

Udskiftning af hæftepatronen ............................................................................................................................ 47

Indledning .......................................................................................................................................... 47
Fjern og udskift hæftepatronen ........................................................................................................ 47

4 Udskriv ....................................................................................................................................................... 49

Udskrivningsopgaver (Windows) ........................................................................................................................ 50

Sådan udskriver du (Windows) ......................................................................................................... 50
Udskriv automatisk på begge sider (Windows) ................................................................................ 51
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) ................................................................ 51
Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) .................................................................................... 52
Valg af papirtype (Windows) ............................................................................................................. 52
Yderligere udskrivningsopgaver ....................................................................................................... 52

Udskrivningsopgaver (OS X) ................................................................................................................................ 54

Sådan udskriver du (OS X) ................................................................................................................. 54
Automatisk udskrivning på begge sider (OS X) ................................................................................ 54
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (OS X) ....................................................................... 54
Udskrivning af flere sider pr. ark (OS X) ............................................................................................ 54
Valg af papirtype (OS X) .................................................................................................................... 55
Yderligere udskrivningsopgaver ....................................................................................................... 55

Gem udskriftsjob på produktet til udskrivning senere ....................................................................................... 56

Indledning .......................................................................................................................................... 56
Opret et lagret job (Windows) ........................................................................................................... 56
Opret et gemt job (OS X) ................................................................................................................... 57

iv

DAWW

background image

Udskrivning af et lagret job ............................................................................................................... 58
Sletning af et lagret job .................................................................................................................... 58

Mobil udskrivning ................................................................................................................................................ 60

Indledning .......................................................................................................................................... 60
Wi-Fi Direct- og NFC-udskrivning ..................................................................................................... 60
HP ePrint via email ............................................................................................................................ 60
HP ePrint-softwaren ......................................................................................................................... 61
AirPrint ............................................................................................................................................... 61
Integreret udskrivning til Android .................................................................................................... 62

Udskrivning fra USB-porten ................................................................................................................................ 63

Indledning .......................................................................................................................................... 63
Aktiver USB-porten til udskrivning ................................................................................................... 63
Udskrivning af USB-dokumenter ...................................................................................................... 64

5 Administrer produktet ................................................................................................................................. 65

Avanceret konfiguration med HP's integrerede webserver (EWS) ..................................................................... 66

Indledning .......................................................................................................................................... 66
Sådan åbnes HP's integrerede webserver (EWS) ............................................................................. 66
Funktioner for HP's integrerede webserver ..................................................................................... 67

Fanen Oplysninger .......................................................................................................... 67
Fanen Generelt ................................................................................................................ 68
Fanen Udskriv ................................................................................................................. 68
Fanen Fejlfinding ............................................................................................................ 69
Fanen Sikkerhed ............................................................................................................. 69
Fanen HP Web Services (HP-webtjenester) ................................................................... 70
Fanen Netværk ................................................................................................................ 70
Listen over Andre links ................................................................................................... 71

Avanceret konfiguration med HP Utility til OS X ................................................................................................. 73

Åbn HP Utility .................................................................................................................................... 73
HP Utility-funktioner ......................................................................................................................... 73

Konfiguration af IP-netværksindstillinger .......................................................................................................... 75

Printer deler ansvarsfraskrivelse ..................................................................................................... 75
Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger ................................................................. 75
Omdøbning af produktet på netværket ............................................................................................ 75
Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet .................................................. 76
Manuel konfiguration af IPv6 TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet .......................................... 76
Indstillinger for forbindelseshastighed og dupleks ......................................................................... 77

Produktsikkerhedsfunktioner ............................................................................................................................. 79

Indledning .......................................................................................................................................... 79
Sikkerhedserklæringer ...................................................................................................................... 79
IP-sikkerhed ...................................................................................................................................... 79

DAWW

v

background image

Tildele eller skifte systemadgangskoden med den integrerede webserver ................................... 79
Log ind på produktet ......................................................................................................................... 80
Krypteringssupport: HP High-Performance Secure-harddiske ....................................................... 80
Lås processoren ................................................................................................................................ 81

Economy-indstillinger ......................................................................................................................................... 82

Indledning .......................................................................................................................................... 82
Udskrivning med EconoMode ............................................................................................................ 82
Indstil dvaletimeren, og konfigurer produktet til at bruge 1 watt eller mindre .............................. 82

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 84
Software- og firmwareopdateringer .................................................................................................................. 85

6 Løs problemer ............................................................................................................................................. 87

Kundesupport ...................................................................................................................................................... 88
Kontrolpanelets Hjælp-system ........................................................................................................................... 89
Gendan fabriksstandarderne .............................................................................................................................. 90

Indledning .......................................................................................................................................... 90
Gendan fabriksindstillinger fra produktets kontrolpanel ................................................................ 90
Gendan fabriksindstillinger fra HP's integrerede webserver (kun produkter, der er tilsluttet
et netværk) ........................................................................................................................................ 90

En meddelelse af typen "Patron er lav" eller "Patron er meget lav" vises på produktets kontrolpanel .......... 91

Ændring af indstillinger for Meget lav .............................................................................................. 91

Til produkter med faxfunktionalitet .............................................................................. 91

Bestil forbrugsvarer .......................................................................................................................... 92

Produktet samler ikke papir op, eller det indføres forkert ................................................................................ 93

Indledning .......................................................................................................................................... 93
Produktet tager ikke papir ................................................................................................................ 93
Produktet tager flere ark papir ......................................................................................................... 93

Afhjælp papirstop ................................................................................................................................................ 94

Indledning .......................................................................................................................................... 94
Mulige placeringer af papirstop ........................................................................................................ 94
Auto-navigation til afhjælpning af papirstop ................................................................................... 95
Problemer med hyppige eller tilbagevendende papirstop .............................................................. 95
Afhjælp papirstop i bakke 1 .............................................................................................................. 96
Afhjælp papirstop i bakke 2 og bakkerne til 500 ark ....................................................................... 96
Afhjælp papirstop i højkapacitetsbakken til 1.500 ark .................................................................... 98
Afhjælp papirstop i tonerpatronområdet ......................................................................................... 99
Afhjælp papirstop i bageste udskriftsbakke .................................................................................. 103
Afhjælp papirstop i fikseringsområdet ........................................................................................... 103
Afhjælp papirstop i udskriftsbakken .............................................................................................. 108
Afhjælp papirstop i dupleksenheden .............................................................................................. 108
Afhjælp papirstop i konvolutfremføreren ...................................................................................... 110

vi

DAWW

background image

Afhjælp papirstop i postkassen med 5 bakker ............................................................................... 111
Afhjælp papirstop i hæfteenheden/stableren ................................................................................ 113

Afhjælp papirstop i stableren eller hæfteenheden/stableren .................................... 113
Afhjælp hæftestop i hæfteenheden/stableren ............................................................ 115

Forbedring af udskriftskvaliteten ..................................................................................................................... 117

Indledning ....................................................................................................................................... 117
Udskriv fra et andet softwareprogram ........................................................................................... 117
Kontrol af papirtype for udskriftsjobbet ........................................................................................ 117

Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) ................................................................... 117
Kontrol af papirtypeindstilling (OS X) .......................................................................... 117

Kontrol af status for tonerpatron ................................................................................................... 118
Rengør produktet ............................................................................................................................ 118

Udskriv en renseside .................................................................................................... 118

Visuel undersøgelse af tonerpatronen ........................................................................................... 119
Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet ..................................................................................... 119

Trin et: Brug papir, der opfylder HP's specifikationer ................................................. 119
Trin to: Kontroller miljøet ............................................................................................. 119
Trin 3: Individuel bakkejustering .................................................................................. 120

Prøv en anden printerdriver ............................................................................................................ 120

Løsning af problemer med kablet netværk ...................................................................................................... 122

Indledning ....................................................................................................................................... 122
Dårlig fysisk forbindelse ................................................................................................................. 122
Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet .......................................................... 122
Computeren kan ikke kommunikere med produktet. .................................................................... 122
Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket ................................... 123
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer ........................................... 123
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert .............................................. 123
Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte ...................................... 123

Indeks .......................................................................................................................................................... 125

DAWW

vii

background image

viii

DAWW

background image

1