HP LaserJet Enterprise M605 series - Orientace obálky

background image

Orientace obálky

1.

Do zásobníku 1 vkládejte obálky přední stranou vzhůru a

krátkou stranou pro umístění známky směrem dovnitř do

produktu.

2.

Při použití volitelného podavače obálek nadzdvihněte

přítlačnou desku a obálky vkládejte přední stranou vzhůru a

krátkou stranou pro umístění známky směrem dovnitř do

produktu. Před zahájením tisku umístěte přítlačnou desku na

stoh obálek.

38

Kapitola 2 Zásobníky papíru

CSWW

background image

3