HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

V následující části jsou uvedeny informace o vkládání papíru do zásobníku 2 a volitelných zásobníků na

500 listů papíru (číslo dílu F2G68A). Tyto zásobníky pojmou až 500 listů papíru s gramáží 75 g/m

2

.

POZNÁMKA:

Postup vkládání papíru do zásobníku na 500 listů je stejný jako postup pro zásobník 2. Zde je

zobrazen pouze zásobník 2.

1.

Otevřete zásobník.

POZNÁMKA:

Tento zásobník neotvírejte, pokud se používá.

2.

Před vložením papíru upravte vodítka šířky papíru stisknutím

seřizovacích páček a posunutím vodítek do polohy

odpovídající formátu používaného papíru.

2

X

A5

JIS B5

EXEC

A4

LGL/LTR

CSWW

Naplnění zásobníku 2 a zásobníků na 500 listů

29

background image

3.

Upravte vodítko délky papíru stisknutím seřizovací páčky a

posunutím vodítka do polohy odpovídající formátu

používaného papíru.

2

4.

Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce

dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej. Informace týkající se

orientace papíru naleznete zde:

Zásobník 2 a zásobníky na

500 listů – orientace papíru na stránce 31

.

POZNÁMKA:

Abyste předešli uvíznutí papíru, upravte

vodítka papíru do správné polohy a nepřeplňujte zásobník.

Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem

plného zásobníku.

2

5.

Zavřete zásobník.

30

Kapitola 2 Zásobníky papíru

CSWW

background image

6.

Na ovládacím panelu produktu se zobrazí zpráva o

konfiguraci zásobníků.

7.

Pokud zobrazený formát a typ papíru nejsou správné, vyberte

možnost

Upravit

a vyberte jiný formát nebo typ papíru.

Chcete-li vložit papír o nestandardním formátu, zadejte na

ovládacím panelu produktu po výzvě rozměry X a Y papíru.

2

Y

X