HP LaserJet Enterprise M605 series - Zásobník 1 – orientace papíru

background image

Zásobník 1 – orientace papíru

Pokud je instalována duplexní jednotka nebo sešívačka/stohovač, produkt mění způsob, jakým jsou na

jednotlivých stránkách uspořádány obrázky. Při použití papíru vyžadujícího specifickou orientaci jej vkládejte

v souladu s informacemi uvedenými v následující tabulce.

Typ papíru

Jednostranný tisk, bez

sešívačky/stohovače

Oboustranný tisk, bez

sešívačky/stohovače

Jednostranný tisk, včetně

sešívačky/stohovače

Oboustranný tisk, včetně

sešívačky/stohovače

Hlavičkový, předtištěný

nebo děrovaný

Lícem nahoru

Horní stranou napřed

Lícem dolů

Spodní hranou napřed

Lícem nahoru

Spodní hranou napřed

Lícem dolů

Horní stranou napřed

28

Kapitola 2 Zásobníky papíru

CSWW