HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

V následující části jsou uvedeny informace o vkládání papíru do zásobníku 1. Tento zásobník pojme až

100 listů papíru s gramáží 75 g/m

2

.

UPOZORNĚNÍ:

Abyste předešli uvíznutí papíru, nikdy nepřidávejte nebo nevyjímejte papír ze zásobníku 1

během tisku.

1.

Chcete-li zásobník 1 otevřít, uchopte rukojeti po obou jeho

stranách a zatáhněte směrem dopředu.

2.

Vytáhněte nástavec zásobníku pro podepření papíru.

26

Kapitola 2 Zásobníky papíru

CSWW

background image

3.

Vložte do zásobníku papír. Informace týkající se orientace

papíru naleznete zde:

Zásobník 1 – orientace papíru

na stránce 28

.

4.

Zkontrolujte, zda se papír vejde pod linky pro vkládání na

vodítkách papíru.

POZNÁMKA:

Maximální výška stohu je 10 mm, respektive

přibližně 100 listů 75g papíru.

5.

Nastavte boční vodítka tak, aby se stohu papírů lehce

dotýkala, ale neohýbala ho.

CSWW

Naplnění zásobníku 1

27