HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

V následující části jsou uvedeny informace o konfiguraci produktu pro použití volitelného zásobníku na

vlastní média (číslo dílu F2G75A) a vkládání papíru do tohoto zásobníku. Zásobník na vlastní média lze vložit

pouze do pozice pro zásobník 2 a lze v něm používat pouze menší formáty papíru než ve standardním

zásobníku. Zásobník podporuje následující formáty papíru:

Statement

5 × 7

5 × 8

A5

A6

B6 (JIS)

Dvojitá japonská pohlednice otočená

Dvojitá pohlednice (JIS)

POZNÁMKA:

Sešívačka nepodporuje žádný z formátů papíru, které je možné používat v zásobníku na

vlastní média. Automatická duplexní jednotka podporuje papír formátu A5, pokud je vložen kratší hranou

napřed, ale nepodporuje žádné další formáty papíru, které je možné používat v zásobníku na vlastní média.