HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranění uložené úlohy

background image

Odstranění uložené úlohy

Když odešlete uloženou úlohu do paměti zařízení,zařízení přepíše všechny předchozí úlohy se stejným

jménem uživatele a názvem úlohy. Pokud v tiskárně není žádná úloha se stejným jménem uživatele a názvem

úlohy a produkt potřebuje více místa na disku,začne odstraňovat ostatní uložené úlohy postupně od

nejstarších. Počet úloh,které lze uložit,lze změnit v nabídce

Obecná nastavení

ovládacího panelu zařízení.

Tento postup slouží k odstranění úlohy uložené v paměti zařízení.

1.

Stiskněte nebo klepněte na tlačítko Home (Domů) na ovládacím panelu produktu.

2.

Vyberte možnost

Retrieve from Device Memory

(Načíst z paměti zařízení).

58

Kapitola 4 Tisk

CSWW

background image

3.

Vyberte název složky,v níž je úloha uložena.

4.

Zvolte název úlohy a poté stiskněte tlačítko

Delete

(Odstranit).

5.

Pokud je úloha soukromá nebo zašifrovaná,zadejte kód PIN nebo heslo a stiskněte tlačítko

Delete

(Odstranit).

CSWW

Uložení tiskových úloh v produktu pro pozdější tisk

59