HP LaserJet Enterprise M605 series - Tisk (Windows)

background image

Tisk (Windows)

Následující postup popisuje základní proces tisku v systému Windows.

1.

Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.

2.

V seznamu tiskáren vyberte produkt. Nastavení změníte tak, že kliknutím nebo klepnutím na tlačítko

Vlastnosti nebo Předvolby spustíte ovladač tisku.

POZNÁMKA:

Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.

POZNÁMKA:

Přístup k těmto funkcím z úvodní obrazovky systému Windows 8 či 8.1 získáte výběrem

možnosti Zařízení, dále zvolte možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.

3.

Pro konfiguraci dostupných možností klikněte nebo klepněte na karty v ovladači tisku. Například

orientaci papíru změníte na kartě Úpravy a zdroj papíru, typ papíru, formát papíru a kvalitu tisku

změníte na kartě Papír/Kvalita.

4.

Pro návrat do dialogového okna Tisk klikněte nebo klepněte na tlačítko OK. Na obrazovce vyberte počet

výtisků k vytištění.

5.

Pro tisk úlohy klikněte nebo klepněte na tlačítko OK.

50

Kapitola 4 Tisk

CSWW