HP LaserJet Enterprise M605 series - Tisk více stránek na list (Windows)

background image

Tisk více stránek na list (Windows)

1.

Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.

2.

Vyberte produkt ze seznamu tiskáren a kliknutím nebo klepnutím na tlačítko Vlastnosti nebo

Předvolby spusťte ovladač tisku.

POZNÁMKA:

Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.

POZNÁMKA:

Přístup k těmto funkcím z úvodní obrazovky systému Windows 8 či 8.1 získáte výběrem

možnosti Zařízení, dále zvolte možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.

3.

Klikněte nebo klepněte na kartu Úpravy.

4.

V rozevíracím seznamu Stránek na list vyberte počet stránek, které se mají tisknout na jeden list.

5.

Vyberte správné možnosti Tisknout okraje stránky, Pořadí stránek a Orientace. Kliknutím na tlačítko

OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu.

6.

V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko OK, tím úlohu vytisknete.