HP LaserJet Enterprise M605 series - Ruční oboustranný tisk (Windows)

background image

Ruční oboustranný tisk (Windows)

Tento postup použijte u produktů, na kterých není nainstalována automatická jednotka pro oboustranný tisk,

nebo pro tisk na papír, který jednotka pro oboustranný tisk nepodporuje.

1.

Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.

2.

Vyberte produkt ze seznamu tiskáren a kliknutím nebo klepnutím na tlačítko Vlastnosti nebo

Předvolby spusťte ovladač tisku.

POZNÁMKA:

Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.

POZNÁMKA:

Přístup k těmto funkcím z úvodní obrazovky systému Windows 8 či 8.1 získáte výběrem

možnosti Zařízení, dále zvolte možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.

3.

Klikněte nebo klepněte na kartu Dokončování.

4.

Zaškrtněte políčko Tisk na obě strany (ručně). Klepnutím na tlačítko OK vytiskněte první stranu úlohy.

5.

Vyjměte potištěné papíry z výstupní přihrádky a vložte je do Zásobníku 1.

6.

Pokud se zobrazí výzva, pokračujte stisknutím příslušného tlačítka na ovládacím panelu.

CSWW

Tiskové úlohy (systém Windows)

51