HP LaserJet Enterprise M605 series - Automatický tisk na obě strany (Windows)

background image

Automatický tisk na obě strany (Windows)

Tento postup použijte u produktů s nainstalovanou automatickou jednotkou pro oboustranný tisk. Pokud na

produktu není nainstalována automatická jednotka pro oboustranný tisk nebo pokud chcete tisknout na typy

papíru, které jednotka pro oboustranný tisk nepodporuje, lze na obě strany tisknout ručně.

1.

Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.

2.

Vyberte produkt ze seznamu tiskáren a kliknutím nebo klepnutím na tlačítko Vlastnosti nebo

Předvolby spusťte ovladač tisku.

POZNÁMKA:

Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.

POZNÁMKA:

Přístup k těmto funkcím z úvodní obrazovky systému Windows 8 či 8.1 získáte výběrem

možnosti Zařízení, dále zvolte možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.

3.

Klikněte nebo klepněte na kartu Úpravy.

4.

Zaškrtněte políčko Tisk na obě strany. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti

dokumentu.

5.

V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko OK, tím úlohu vytisknete.