HP LaserJet Enterprise M605 series - Tisk více stránek na list (OS X)

background image

Tisk více stránek na list (OS X)

1.

Klikněte na nabídku File (Soubor) a možnost Print (Tisk).

2.

Vyberte produkt.

3.

Klikněte na položku Show Details (Další podrobnosti) a potom na nabídku Layout (Rozložení).

4.

V rozevíracím seznamu Pages per Sheet (Počet stránek na list) vyberte, kolik stránek se má tisknout na

jeden list.

5.

V oblasti Layout Direction (Směr rozložení) vyberte pořadí a umístění stránek na listu.

6.

V nabídce Borders (Okraje) vyberte typ okrajů, které se mají kolem jednotlivých stránek listu vytisknout.

7.

Klikněte na tlačítko Print (Tisk).