HP LaserJet Enterprise M605 series - Ruční oboustranný tisk (OS X)

background image

Ruční oboustranný tisk (OS X)

POZNÁMKA:

Funkce je dostupná po instalaci tiskového ovladače HP. Pokud používáte funkci AirPrint,

nemusí být dostupná.

1.

Klikněte na nabídku File (Soubor) a možnost Print (Tisk).

2.

Vyberte produkt.

3.

Klikněte na položku Show Details (Další podrobnosti) a potom na nabídku Manual Duplex (Ruční

oboustranný tisk).

4.

Klikněte na pole Manual Duplex (Ruční oboustranný tisk) a vyberte nastavení vazby.

5.

Klikněte na tlačítko Print (Tisk).

6.

Přejděte k produktu a ze zásobníku 1 vyjměte veškerý nepotištěný papír.

7.

Z výstupní přihrádky vyjměte stoh potištěných papírů a vložte jej potištěnou stranou dolů do vstupního

zásobníku.

8.

Pokud se zobrazí výzva, pokračujte stisknutím příslušného tlačítka na ovládacím panelu.

54

Kapitola 4 Tisk

CSWW